Flesberg kommune

Flesberg ligger i Viken fylke og er en liten kommune målt i innbyggertall, men større enn Oslo målt i areal.  Skog- og jordbruk er den største næringen i kommunen, og Flesbergs fjellområder er populære hytteområder med gode muligheter for vintersport.  

Kontaktinformasjon: 

Jon-Gj. Pedersen. E-post: jon-gj.pedersen@flesberg.kommune.no