Flesberg kommune

Flesberg er en del av Kongsberg-regionen i Buskerud fylke. Omtrent 2700 mennesker bor i Flesberg, hvor tømmer og jordbruk er de viktigste industriene. Fjellområdene i kommunen er populære hytteområder med gode muligheter for vintersport.

 

Kontaktinformasjon: 

Jon-Gj. Pedersen. E-post: jon-gj.pedersen@flesberg.kommune.no