Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune består av det som tidligere var fylkene Akershus, Buskerud og Østfold, samt noen omliggende kommuner.  Til sammen har Viken ha 1,2 millioner innbyggere – nær en fjerdedel av Norges befolkning.  

Fakta om Viken

 • 51 kommuner inkludert Jevnaker og Lunner 
 • 5 339 kilometer med fylkesvei 
 • 24 595 km2 i samlet areal 
 • 135 591 næringsbedrifter 
 • Omtrent 6 400 jordbruksbedrifter 
 • Mer enn 42 000 elever i videregående opplæring 
 • Flere fakta og tall om Viken

 

Viken fylkeskommune er opptatt av følgende temaer:

 • Digitalisering
 • Kultur og Kreativt Europa 
 • Utdanning og Erasmus+
 • Utslippsfri transport
 • Klynger og nettverk
 • FoU
 • Bioøkonomi
 • Kulturarv
 • Autonome kjøretøy
 • Helse
 • Integrering
 • Bærekraftig stiutvikling
 • Fremtidens kompetanse

 

Kontaktpersoner:

Se kontaktgruppen.

 

Kart over Viken