Kontaktgruppen

Osloregionens Europakontor har siden 2004 hatt en koordineringsgruppe med administrative representanter fra hver av medlemmene. Denne gruppen skiftet navn til kontaktgruppen på ekstraordinært årsmøte 15. november 2013. Direktøren for kontoret forbereder og leder gruppens møter.

Bærum kommune:

Øyvind Moberg Wee. E-post: oyvind.wee@baerum.kommune.no  

Anne Margrethe Lindseth. E-post: anne.lindseth@baerum.kommune.no

Drammen kommune:

Trondar Lien, rådgiver. E-post: trondar.lien@drammen.kommune.no

Elverum kommune:

Aasmund Hagen, E-post: aasmund.hagen@elverum.kommune.no

Flesberg kommune:

Jon-Gj. Pedersen. E-post: jon-gj.pedersen@flesberg.kommune.no

Hamar kommune:

Terje Halvorsen. Telefon: +47 90 18 77 24E-post: terje.halvorsen@hamar.kommune.no

Hamarregionen:

Fredrik Skjæret. Telefon: +47 91 70 24 54. E-post: fredrik.skjeret@innlandetfylke.no

Svein Frydenlund. Tlf: +47 901 06 112E-post: svein@hamarregionen.net

Innlandet fylkeskommune:

Ole Jørn Alfstad, fylkessjefTelefon: +47 915 61 587. E-post: ole.jorn.alfstad@innlandetfylke.no

Turid Knutsen-Løvik, internasjonal rådgiver. Telefon: +47 930 48 123. E-post:  turid.wulff.knutsen@innlandetfylke.no

Trond Carlson, E-post: trond.carlson@innlandetfylke.no

Kongsberg kommune:

Ingar Vaskinn. E-post: ingar.vaskinn@kongsberg.kommune.no

Lillehammer kommune:

Nanna Egidius. Telefon: +47 61 05 05 50. E-post: nanna.egidius@lillehammer.kommune.no

Lillestrøm kommune:

Martine Matre Bonarjee. E-post: martinematre.bonarjee@lillestrom.kommune.no

Løten kommune:

Tollef Imsdalen. Telefon: +47 905 24 352. E-post:  tollef.imsdalen@loten.kommune.no

Nordre Follo kommune:

Anne Melsom, E-post: Anne.Melsom@nordrefollo.kommune.no

Oslo kommune:

Anita Lindahl Trosdahl, spesialrådgiver internasjonalt kontor. Telefon: +4792044529. E-post:  anita.trosdahl@byr.oslo.kommune.no

OsloMet – storbyuniversitetet:

Karoline Aursland. Telefon: +47 22 45 31 14. E-post: karoaur@oslomet.no

Hege Nedberg. E-post: hene@oslomet.no

Ringsaker kommune:

Anne Kari Thorsrud, utviklingssjef. Telefon: + 47 62 34 35 37. E-post:  Anne.Kari.thorsrud@ringsaker.kommune.no

Stange kommune:

Erik Habberstad, næringssjef. Telefon: +47 415 18 697. E-post: erik.habberstad@stange.kommune.no

Universitetet i Sørøst-Norge:

Espen Johansen, seniorrådgiver/EU-rådgiver. E-post: espen.johansen@usn.no 

Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Vibeke Jakobsen, internasjonal rådgiver. Telefon: +47 480 01 412. E-post: Vibeke.jakobsen@vtfk.no

Dawn Marie Syvertsen. Telefon: +47 906 81 287. E-post: Dawn.syvertsen@vtfk.no

Viken fylkeskommune:

Gørill Elisabeth Brodahl, seksjonsleder internasjonalt arbeid. E-post: gorillb@viken.no

Rune Bakkevoll, spesialrådgiverTelefon: +47 94 85 09 56. E-post: runeba@viken.no