Om Osloregionens Europakontor

oslo region logo profile kvadratiskOsloregionens Europakontor er en medlemsorganisasjon som representerer Østlandet i Brussel. Østlandet, altså Osloregionen, er en variert region med byer, fjell, sjø og fantastiske muligheter. Regionen består av rundt 2,2 millioner innbyggere, altså nesten halve Norges befolkning, og er dermed den største av Norges seks regioner.

Osloregionens Europakontor har vært tilstede i Brussel siden 2004. Vi har kontor på Nordic House, samlokalisert med flere andre regionskontorer. Brusselkontoret har kort avstand til EU-institusjonene, samt til en mengde interesse- og bransjeorganisasjoner. I tillegg til kontoret i Brussel, holder vi også til på Galleriet i Oslo. Vi har totalt seks faste ansatte, en praktikant hvert semester, og kontorplass til hospitanter fra medlemmene.

Osloregionens Europakontor skal bidra til å knytte Osloregionen nærmere Europa, og skape nye muligheter for innovasjon, regional utvikling og verdiskapning hos medlemmene gjennom europeisk samarbeid. Siden 2004 har kontoret fungert som lyttepost, døråpner og koblingsboks for medlemmene på Østlandet. Vi jobber for å gi medlemmene økt synlighet, kompetanse og deltakelse. For perioden 2017-2021 er fokusområdene våre det grønne skiftet og inkluderende samfunn.

Vi har 22 medlemmer på Østlandet – 7 fylkeskommuner, 13 kommuner og 2 universiteter.

Fylkeskommuner: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold

Kommuner: Bærum, Drammen, FlesbergHamar, KongsbergLillehammerLøten, Oslo, Ringsaker, Skedsmo, Stange, Tinn og Oppegård kommune.

Kunnskapsinstitusjoner: OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere HiOA) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN, tidligere HSN).

Her er noen eksempler på hva vi kan hjelpe medlemmene våre med:

  • Bistå med henvendelser til EUs organer.
  • Etablere kontakt med andre regionkontorer og organisasjoner generelt.
  • Bistå med søknader til programmer/prosjekter innenfor EU/EØS.
  • Innhente og videreformidle informasjon som er av interesse for offentlige myndigheter, næringsliv, utdannings- og forskningsinstitusjoner, deltakende fylkeskommuner og kommuner.
  • Bruke Brusselmiljøet til å synliggjøre Osloregionen og Østlandsfylkene som interessante samarbeidspartnere.
  • Yte bistand til å knytte internasjonale kontakter, for eksempel i forbindelse med medlemmenes ønsker om hospitering/møter/studiebesøk.

resepsjon brussel al