Om Osloregionens Europakontor

oslo region logo profile kvadratiskOsloregionens Europakontor er en medlemsorganisasjon bestående av 18 medlemmer på Østlandet: 7 fylkeskommuner, 13 kommuner og 2 universiteter. Det er en variert region som består av rundt 2,5 millioner innbyggere, altså nærmere halve Norges befolkning. Regionen er befolkningsmessig dermed den største av Norges seks regioner.

Osloregionens Europakontor ble stiftet i desember 2003 og har vært til stede i Brussel siden 2004. Europakontoret er samlokalisert med mange andre europeiske regionskontorer i det som kalles Nordic House. Herfra er det kort avstand til EU-institusjonene, samt til en rekke relevante interesse- og bransjeorganisasjoner. I tillegg til kontoret i Brussel, har Europakontoret også lokaler i Mesh i Oslo, sammen med bl.a. Samarbeidsalliansen Osloregionen og Oslo Business Region. Osloregionens Europakontor består av totalt seks faste ansatte, en praktikant hvert semester, og med kontorplass til hospitanter.

Osloregionens Europakontor skal bidra til å knytte Osloregionen nærmere Europa, og skape nye muligheter for innovasjon, regional utvikling og verdiskapning hos medlemmene gjennom europeisk samarbeid. Europakontor jobber for å gi medlemmene økt synlighet, kompetanse og deltakelse. For perioden 2017-2021 er fokusområdene Det grønne skiftet og Inkluderende samfunn.

Osloregionens Europakontor skal bistå medlemmene med bl.a. følgende:

  • Henvendelser til EUs organer
  • Etablere kontakt med europeiske regioner og byer, samt relevante nettverk og organisasjoner
  • Bistå med søknader til programmer og prosjekter innenfor EU og EØS.
  • Innhente og videreformidle informasjon som er av interesse for offentlige myndigheter, næringsliv, utdannings- og forskningsinstitusjoner
  • Bruke Brusselmiljøet til å synliggjøre aktørene i Osloregionen som interessante samarbeidspartnere
  • Yte bistand til å knytte internasjonale kontakter i forbindelse med møter, studiebesøk og hospitering

Osloregionens Europakontor er medlem i og følger alle relevante nettverk i Brussel tett: ERRIN, Eurocities, EUREGHA, Assembley of European Regions (AER), BSSSC, CPMR.