Oktober er EUs måned for cybersikkerhet

I oktober markerer EU den 8. europeiske cybersikkerhetsmåneden, som samler europeiske land og borgere for å forebygge og handle mot cybertrusler.  

Det viktigste målet for årets kampanje er å oppmuntre folk til å “Think Before U Click”, altså å sikre at folk er klar over nettrisiko og at de har verktøy til å bli mer motstandsdyktige og selvsikre brukere av teknologi. 

Hundrevis av aktiviteter, som konferanser, workshops, foredrag, webinarer og online-kampanjer vil finne sted over hele Europa i løpet av måneden, for å øke bevisstheten om cybersikkerhet, og gi oppdatert informasjon om digital sikkerhet gjennom opplæring og deling av god praksis. Aktivitetene koordineres av European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) og Europakommisjonen.  

Oversikt over aktiviteter finner du her. 

Les mer om saken her.