Nytt EU-prosjekt vil endre matsystemet i byene

Norske aktører henter hjem mer EU-midler enn noen gang. En av aktørene fra UoH-sektoren som gjør det bra er OsloMet. Nå har universitetet fått støtte til å forske på nye måter å produsere og distribuere mat i europeiske byer, bl.a. sammen med Oslo kommune. 

H2020-prosjektet, der Oslo kommune er partner og Fylkesmannen i Oslo og Viken også har en viktig rolle, har fått navnet «FUSILLI – Fostering the Urban Food System Transformation through Innovative Living Labs Implementation». Prosjektet skal gjennomføres i perioden 2020-2024, og har et budsjett på drøyt 11 millioner euro. 

Foto: Lokale matprodusenter fra matfestivalen “Matstreif” i Oslo.

Prosjektet omfatter 12 byer i og utenfor EU, og forskerne ved OsloMet skal formidle erfaringer om hvordan disse byene best omformer sine matsystemer, med et spesielt fokus på Oslo. Ett av målene er å stimulere til tettere forbindelser mellom byborgere og lokale produsenter i byenes nære omland. 

Les mer om prosjektet her og om EUs FOOD 2030-politikkprioriteringer.