Nye regler for .eu-domenet har trådt i kraft

5. desember 2018 ble Europaparlamentet og Rådet enige om nye regler for toppnivå-domenet .eu. Reglene trådte i kraft 18. april i år og vil gjelde fra 12. oktober 2022. Disse skal gjøre .eu-tjenestene mer innovative og øke deres kvalitet.

De nye reglene skal øke den rettslige fleksibiliteten til .eu-domenet slik at det bedre vil kunne tilpasse seg markedsendringer og modernisere sin styringsstruktur. Reglene skal blant annet gjøre domenet bedre i stand til å ta opp konkurransen mot nye generiske toppnivå-domener. I tillegg åpner de opp for at EU-borgere som bor utenfor EU- og EØS-områdene, kan opprette et .eu-domene fra og med 19. oktober i år.

3.7 millioner EU-borgere og -bedrifter bruker allerede toppnivå-domenet .eu, og nå vil de få bedre tilgang til det digitale indre markedet og kunne bruke sin europeiske identitet uansett hvor de befinner seg i verden. På denne måten vil også .eu-domenet bidra til å styrke europeiske verdier slik som personvern, sikkerhet på internett og flerspråklighet. Domenenavnet er for eksempel tilgjengelig som .ею på kyrillisk.

Europakommisjonen har satt sammen et råd bestående av interessegrupper fra privat sektor, akademia, fageksperter, EUs medlemsland og sivilsamfunnet. Disse skal bistå Europakommisjonen med den generelle driften av eu.-domenet.

Trykk her for mer informasjon og herfor å laste ned forordningen.

Har du spørsmål? Kontakt Senior EU-rådgiver Andreas Løhren, andreas@osloregion.org