Ny styreleder i Osloregionens Europakontor

Den 1. juni ble det avholdt årsmøte for Osloregionens Europakontor i Brussel og Anne-Marte Kolbjørnshus (Ap) fra Oppland fylkeskommune ble valgt som ny styreleder. Hun overtar vervet etter fylkesordfører i Akershus Anette Solli.

På Oppland sine vegne ser jeg fram til å ta fatt på vervet. Det er viktig at vi som region er aktive i vår rolle i Europa og hvilke muligheter og løsninger som er tilgjengelige for oss i EU. Jeg mener vi også har mye å bidra med ut til Europa, særlig innen digitalisering og klima for å nevne noe, sier Kolbjørnshus.

Den nyvalgte styrelederen er utdannet økonom fra Høgskolen i Innlandet og har siden 2015 hatt permisjon fra sin jobb som rådgiver i Etnedal kommune for å være fylkespolitiker på heltid. Kolbjørnshus er komitéleder for opplæring og kultur, medlem av fylkesutvalget og gruppeleder for Arbeiderpartiet.

Sekretariatet ønsker Anne-Marte Kolbjørnshus velkommen som ny styreleder og ser frem til et godt samarbeid. Samtidig takker vi for godt samarbeid med tidligere styreleder Anette Solli.

Marte Ingul i Oslo kommune ble gjenvalgt som nestleder i styret og Siv Henriette Jacobsen ble gjenvalgt som Østfold fylkeskommunes representant. Kongsberg kommune ble også valgt inn i styret. Buskerud fylkeskommune er nå vara i styret for styreleder, Telemark fylkeskommune vara for Østfold og Hamar vara for Kongsberg. Ellers er styrets sammensetning den samme som tidligere.

Tekst: Andreas Løhren