Ny studie om ERASMUS+

Europaparlamentet har nylig ferdigstilt en studie om EU-programmet Erasmus+ som viser erfaringer så langt i inneværende programperiode.

EU-programmet Erasmus+ er knyttet til utdanning, opplæring, ungdom og sport, og ble satt i gang for den finansielle perioden fra 2014-2020. Studien “ERASMUS+: decentralised implementation – first experiences” viser på hvilke måter Erasmus+ kan forbedres, ved å kartlegge utfordringer og muligheter ved implementerigen hos nasjonale organ. To og et halvt år inn i programmet, publiseres denne rapporten i tillegg til en midtveisevaluering av hele prosjektet.

Medlemslandenes implementering av Erasmus+ har gitt gode resultater så langt og viser at man er på rett kurs. Ved at det åpnes for samarbeid på tvers av sektorer, gir det gode muligheter for gjensidig læring, men potensialet er stort og bør utnyttes bedre.

Basert på svar gitt av medlemslandenes nasjonale organer, konkluderer rapporten blant annet:

  • Sammenliknet med tidligere års Erasmusprogrammer, har det i perioden etter innføringen av Erasmus+ vært en økning i andelen søknader fra bedrifter, NGOs og offentlige instanser. I frykt for at dette skal gå på bekostning av ungdom og mindre organisasjoner, rettes det et forslag om positiv diskriminering til fordel for dem.
  • For å forenkle søknadsprosessen og håndteringen av denne, ble det med Erasmus+ introdusert en rekke nye digitale verktøy. Behovet for forbedring av systemets funksjonalitet og effektitivtet gjør seg likevel gjeldende.
  • Nasjonale organer melder om stor suksess i arbeidet med promotering av programmet, og rapporterer om større medieoppmerksomhet nå enn tidligere år. Her kritiseres man imidlertid for å fremme programmet i for stor grad, i forhold til programmets kapasitet og midler.

Her finner du studien.

Tekst: Ingvild Katariina Norberg