Ny rapport: EU oppmuntret bilindustrien til juks

En ny fransk rapport hevder nasjonale myndigheter i Europa har ”oppmuntret” bilprodusentene til å produsere dieselbiler som forurenser mer enn hva EU tillater ved å ikke undersøke utslippene tilstrekkelig.

Rapporten er utarbeidet av en komité bestående av franske politikere, forskere, miljøvernere og representanter fra bilindustrien på oppdrag fra den franske miljøvernministeren Ségolène Royal. I rapporten heter det at ”fraværet eller mangel på overvåkning av testing og kontroll av bilutslipp i EU er et insentiv til svindel og må korrigeres”.

Komiteen har gjennomført utslippstester på 86 biler, og har i likhet med tyske og britiske myndigheter funnet ut at mange dieselbiler gir høyere utslipp på veien enn i laboratoriet. Komiteen konkluderte med at bilprodusentene systematisk brukte såkalte ”defeat devices” – et apparat som reduserer effekten av systemer som måler utslipp. Slike apparater er i utgangspunktet forbudt i EU, med unntak av hvis det er til for å beskytte motoren. Forfatterne av rapporten mener dette unntaket i noen tilfeller har blitt misbrukt, og det har bevisst blitt designet biler som ikke består utslippstester på veier.

Rapporten gir også et innblikk i hvor disse bilene hadde blitt testet for utslipp, og mesteparten av bilene har blitt testet i Vest-Europa.

Les mer om saken her.

Lenke til rapport.

Tekst: Andreas Løhren