Ny rapport: Cyberangrep mer sofistikerte, målrettede og utbredte

Det europeiske byrået for cybersikkerhet (ENISA) har nylig publisert sin årlige rapport som oppsummerer de store cybertruslene som oppstod mellom 2019 og 2020.  

Rapporten viser at cyberangrepene øker i omfang og hele tiden blir mer sofistikerte, målrettede, utbredte og ofte uoppdagede. Motivasjonen for de fleste av dem er økonomisk vinning. Det er også en økning i såkalt ”phishing”, spam og målrettede angrep i sosiale medieplattformer. Under Covid-19-pandemien har cybersikkerheten til blant annet helseinstitusjoner blitt utfordret, og den nye digitale arbeidshverdagen har også forandret cyberspace.  

EU tar nå kraftige grep for å styrke cybersikkerheten i Europa og oppdatere lovgivningen. Kommisjonen vil komme med en ny cybersikkerhetsstrategi innen utgangen av 2020, og vil investere mer i cybersikkerhetsforskning. Det er også viktig å øke bevisstheten rundt nye cybertrusler og trender, noe som gjøres gjennom den årlige ”Cybersecurity Month”-kampanjen i oktober. Norge har et tett samarbeid med ENISA – det europeiske byrået for cybersikkerhet. 

Bilde: De 15 mest vanlige cybertruslene ifølge ENISA – EUs byrå for cybersikkerhet.

Les mer om saken her

Rapporten i sin helhet finner du her