Ny praktikant ved Osloregionens Europakontor

I slutten av august begynte Ingvild Katariina Norberg som praktikant ved Osloregionens Europakontor i Brussel. Hun studerer statsvitenskap med menneskerettigheter ved Høgskolen i Sørøst-Norge, og skal som en del av det tredje året på bacheloren jobbe ved kontoret høsten 2016.

Tidligere har Ingvild engasjert seg i studentidretten og fotballaget spesielt, samt hatt verv som faglig ansvarlig for HS i Studentdemokratiet, campus Drammen.

I månedene frem til jul, vil Ingvild se nærmere på OREs fokusområder innen blant annet kompetanse og FoU og klima og energi. Videre vil hun ha varierende arbeidsoppgaver som å skrive nyhetssaker for hjemmesiden og delta i ulike nettverk og seminarer.