Ny praktikant ved Osloregionens Europakontor

I april begynte Johannes Hostad som praktikant ved Osloregionens Europakontor i Brussel. Johannes studerer administrasjon og ledelse ved OsloMet – storbyuniversitetet og har praksis som en del av studiet i en periode på ni uker.

Johannes er en av tre praktikanter ved kontoret våren 2019 og skal bidra med å løse varierte oppgaver i løpet av oppholdet. Han skal blant annet jobbe med en rekke administrative oppgaver, arrangere studiebesøk, delta på ulike seminarer og drive nettverksbygging.

-Praksisplassen ved Osloregionens Europakontor i Brussel er en unik mulighet og en arbeidsplass med mange spennende oppgaver. Her kan jeg få studierelatert kunnskap og verdifull arbeidserfaring, sier Johannes.

Johannes kan kontaktes på johannes@osloregion.org eller på

tlf +47 468 10 195