Ny praktikant fra USN

I høst er student Lisbeth Lyngstad praktikant ved Osloregionens Europakontor i Brussel.

Lisbeth studerer statsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge og skal tilbringe sitt nest siste semester hos Europakontoret som en del av sin bachelorgrad. Praktikantperioden varer i fire måneder – fra september til desember.

En av hennes store interesser er internasjonal politikk, og hun synes det er spesielt spennende å følge med på hvordan Norge påvirkes av det internasjonale samfunnet, og hvordan Norge som en liten nasjon også er i stand til å påvirke det store internasjonale verdensbildet.

Lisbeth har tidligere vært på utveksling et år i USA, og var der under starten av forrige valgperiode, noe som ga henne mersmak for internasjonal politikk. Dette var med på å påvirke beslutningen om å velge en utdanning innenfor statsvitenskap.

Som praktikant ved Osloregionens Europakontor vil Lisbeth få ta del i varierte oppgaver. Hun skal blant annet jobbe med kommunikasjon, og vil være med på å oppdatere sosiale medier og skrive saker til nyhetsbrev. Hun vil også få ta del i møter, konferanser, og være med på å sette i stand arrangementer og studiebesøk.

-Jeg ser frem til de neste fire neste månedene, og er takknemlig for at jeg har fått muligheten til å være en del av dette kontoret i en periode. Å være praktikant ved ORE vil gi meg mye studierelatert kunnskap, og vil være en positiv erfaring å ta med seg videre inn i arbeidslivet i fremtiden, sier Lisbeth.

Lisbeth kan kontaktes på lisbeth@osloregion.org eller på telefon +47 99 25 32 19