Ny OECD-rapport: Helsesituasjonen i Europa

Europakommisjonen har i samarbeid med OECD lansert en ny rapport om helsesituasjonen i EU, Europa og Norge hvor undersøkelser viser at den jevne økningen i forventet levealder er bremset. I tillegg er det store forskjeller på tvers av EU-landene når det gjelder forebygging for et lengre og sunnere liv.

Bedre helsetjenester og sykdomsforebyggende arbeid

Selv om den forventede levealder i EU er blant den høyest i verden er det likevel uakseptabelt at vi hvert år mister mer en 1,2 millioner mennesker i EU for tidlig grunnet utilstrekkelige helsetjenester og for lite sykdomsforebyggende arbeid. OECD-rapporten peker på at man bør minske risikofaktorer som røyking, alkohol og fedme, redusere prematur dødelighet, sikre universell tilgang til omsorg og generelt styrke helsetjenestene.

Rapporten viser også at det er store forskjeller i forventet levetid ikke bare etter kjønn, men også etter sosioøkonomisk status. For eksempel kan 30 år gamle menn med lav utdannelse forvente å leve ca. 8 år mindre enn de med universitets grad.

Psykiske helseproblemer

Psykiske helseproblemer påvirker rundt 84 millioner mennesker i Europa og er estimert til å koste mer enn 4% av BNP over hele EU. Dette kan være alt fra helseproblemer som moderat angst og depresjon, sykdommer knyttet til alkoholforbruk, alvorlig depresjon, bipolare lidelser og schizofreni. Norge er i dag et av de landene i Europa med flest folk som blir rammet av angst og depresjon. Det trengs en styrket folkehelsepolitikk og et mer effektivt psykisk helsevern.

Ellers er et gjennomgående problem i Europa er den økende bruken av alkohol både blant ungdommer og voksne. Alkoholforbruket medfører store avhengighetsproblemer og helseproblemer hos spesielt voksne. Rapporten peker på at man må få til et europeisk samarbeid og bli enige om hvilke progressive programmer EU kan jobbe mer med for å bedre folkehelsen og redusere sykdom.

Les mer om saken her

Rapporten finner du her.

Faktaark for helsesituasjonen i EU finner du her.

Tekst: Fairuz Mroueh