Ny miljørapport om luftfart

Treg overgang til biodrivstoff for luftfartsindustrien.

Europas luftfartsindustri fører med seg store økonomiske og sosiale fordeler i en globalisert verden. Samtidig er det en industri som bidrar til klimaforandringer, støy og dårligere luftkvalitet.

European Aviation Environmental Report 2016 peker på flere utfordringer knyttet til miljø og klima. Overgangen til alternativt drivstoff innen luftfart spiller en nøkkelrolle i målene om å redusere klimagassutslippene i de kommende tiårene. Likevel går denne utviklingen svært sakte.

Det har blitt satt et mål om å oppnå en årlig produksjonsrate på 2 millioner tonn bærekraftig produsert biodrivstoff for sivil luftfart innen 2020. Men i følge rapporten er en regulær produksjon av bærekraftig alternativt drivstoff anslått å være svært begrenset de kommende årene, noe som gjør at dette målet sannsynligvis ikke kan oppnås.

Les rapporten her.

Tekst: Andreas Løhren