Ny europeisk handlingsplan for kulturarv

Som avslutning på Det europeiske kulturarvåret lanserte Europakommisjonen for første gang en tverrfaglig tiltakspakke for kulturarv.

Handlingsplanen inneholder 60 ulike tiltak og kan deles inn i følgende fem hovedområder:

  1. Kulturarv for et inkluderende Europa: deltakelse og tilgang for alle

I 2019 vil EU-kommisjonen lansere prosjektet #WeareEuropeForCulture. Det vil finansiere popup-utstillinger i offentlige rom, fremheve personlige historier og gjenstander som har tilknytning til kulturarven. Det tar sikte på å nå mennesker som normalt har mindre kontakt med kulturarven.

2. Kulturarv for et bærekraftig Europa: smarte løsninger for en sammenhengende og bærekraftig fremtid

Den europeiske hovedstaden for smart turisme er et nytt EU-initiativ som belønner nyskapende og smart turisme i europeiske byer. I 2019 har Helsinki og Lyon tittelen. Prisen er utformet for å gi europeiske byer en plattform for å samarbeide og dele suksesshistorier.

3. Kulturarv for et robust Europa: Bevaring av truet arv

Fra 2019 vil Europakommisjonens felles forskningsinstiutt (Joint Research Centre) utvikle en ny tilnærming til å støtte tilpasning av eksisterende historiske bygninger i sitt iRESIST + -prosjekt. Målet er å bidra til å øke kapasiteten til å motstå jordskjelv og gjøre dem mer energieffektive.

4. Kulturarv for et innovativt Europa: mobilisering av kunnskap og forskning

EU vil fortsette å støtte utviklingen av spesialiserte ferdigheter og kompetanser og forbedre kunnskapshåndtering og kunnskapsoverføring i kulturarven, blant annet gjennom Erasmus + -programmet. Målet er å kartlegge ferdigheter som er i fare for å gå tapt, samle statistikk, definere kompetanseprofiler og utvikle rammer for å øke bevisstheten og tiltrekke unge til kulturarv-feltet.

5. Kulturarv for sterkere globale partnerskap: styrking av internasjonalt samarbeid

EU etablerer et internasjonalt nettverk for innovasjon og diplomati under kulturarv under Horisont 2020. EUs kompetanse vil bistå tredjeland med å bevare kulturarv gjennom opplæring og fremme av innovative, skreddersydde løsninger for ulike områder.

Les mer om saken her.

Har du spørsmål? Kontakt senior EU/EØS-rådgiver Astrid Bjerke; astrid@osloregion.org