Ny Europakommisjon: Et grønnere Europa

Den påtroppende presidenten for Europakommisjonen, Ursula von der Leyen, har presentert sitt forslag til nye kommisærer (disse vil bli gjenstand for høringer i Europaparlamentet i perioden 30/9-8/10), og kommisjonens struktur, som vil prege Europa de neste 5 årene. Den nye kommisjonen reflekterer ambisjonene som tidligere har blitt presentert i de politiske retningslinjene, og vil bli strukturert etter de målsettingene som gjorde at von der Leyen ble valgt som president. 

En viktig del av Kommisjonens fremtidige fokus vil ligge i behovet om å fremme løsninger som endringene av klima, teknologi og demografi medfører. EU ønsker å være ledende i overgangen til å bli et bærekraftig kontinent tilpasset en ny digital verden. Dette skal gjennomføres ved å føre de europeiske borgerne sammen og oppgradere Europas sosiale markedsøkonomi.

Ursula von der Leyen uttalte «I want the European Green Deal to become Europe’s hallmark. At the heart of it is our commitment to becoming the world’s first climate-neutral continent.»

Kommisjonen skal ta fatt i de nye utfordringene man står overfor knyttet til likestilling ved å skape muligheter for alle, uavhengig av kjønn, opphav, eller alder. De neste 5 årene skal institusjonen jobbe for å dempe frykten blant folk, og samtidig skape nye muligheter i Europa. 

Kommisjonen vil bestå av åtte vise-presidenter, hvor danske Margrethe Vestager vil ha en svært sentral rolle. Kommisjonen er godt balansert i forhold til kjønn (som von der Leyen lovet) og geografisk representasjon. Visepresidentene vil få ansvar for de viktigeste prioriteringene innenfor de politiske retningslinjene. De vil styre arbeidet med de viktigste overordnede spørsmålene, som blant annet European Green Deal, et Europa tilpasset den digitale tidsalderen, og et nytt skyv i det europeisk demokrati.


Mer informasjon om prosessen videre for den nye Europakommisjonen og oversikt over kommisærer finner du her.

Tekst: Lisbeth Lyngstad