Ny EU-plattform for bedre håndtering av matavfall

Europakommisjonen lanserer en plattform for håndtering av matavfall og matsvinn som et ledd i å nå FNs mål om mindre matavfall innen 2030.

FN satte i fjor en rekke mål om bærekraftig utvikling, blant annet et mål om å halvere matavfallet per innbygger og redusere matsvinnet i matproduksjonen innen 2030. Årlig blir 88 millioner tonn mat kastet i EU, noe som er anslått å koste 143 milliarder euro. I følge nye tall oppstår 70 prosent av matavfallet i husholdninger, matvarehandel og servicetjenester. De resterende 30 prosentene oppstår i selve matvareproduksjonen.

Viktig på regionalt nivå

Redusering av matavfall og matsvinn står sentralt i den sirkulære økonomien som EU er på vei mot. Plattformen skal definere tiltak for å redusere matavfall og matsvinn, og vil bestå av en ekspertgruppe på omkring 70 personer fra offentlig og privat sektor. Regionskomitéen vil være involvert i arbeidet da den regionale og lokale dimensjonen er svært viktig. Det er disse myndighetene som til slutt skal gjennomføre tiltakene, og regionale og lokale aktører vil ha mulighet til å ta del i plattformen.

Gruppen vil ledes av en representant fra Europakommisjon, og ellers bestå av kompetente personer fra medlemslandenes myndigheter, EUs paraplyorganisasjoner og frivillige organisasjoner. Norske myndigheter har anledning til å delta i plattformen som observatør.

Les mer om saken her.

Informasjon om plattformen finner du her.

Tekst: Andreas Løhren