Norsk deltakelse i EU-programmer 2021-2027

Norge har indikert deltakelse i EUs programmer for forskning og innovasjon, kultur, utdanning og idrett, digitalisering, med flere. 

I starten av mars sendte Norge (sammen med Island og Liechtenstein, siden dette gjøres gjennom EØS-avtalen) et brev til Europakommisjonen med en indikasjon om hvilke EU-programmer Norge vil delta i for perioden 2021-2027.  

Merk at dette kun er en indikasjon, og at det derved ikke er bindende.  Den endelige konklusjonen vil sannsynligvis komme i siste kvartal i 2020, eller i første kvartal i 2021. Forhandlinger om EUs langtidsbudsjett for 2021-2027 foregår fremdeles, og de nye EU-programmene blir først vedtatt når langtidsbudsjettet er på plass. 

For kommuner og fylkeskommuner blir også europeisk samarbeid gjennom INTERREG viktig i årene som kommer.  

Horizon Europe (incl. EIT) Iceland, Liechtenstein, Norway 
Erasmus Iceland, Liechtenstein, Norway 
Creative Europe Iceland, Liechtenstein, Norway 
European Solidarity Corps Iceland, Liechtenstein 
Connecting Europe Facility Iceland, Liechtenstein 
European Space Programme Iceland, Norway 
LIFE Programme Iceland 
Single Market Programme   
– Internal Market objective (Excl. Taxud) Iceland, Liechtenstein, Norway 
– Competitiveness & SME’s objective Iceland, Liechtenstein, Norway 
– Consumers objective Iceland, Liechtenstein, Norway* 
– Statistics objective Iceland, Liechtenstein, Norway 
European Social Fund +   
– Employment and Social Innovation strand Iceland, Norway 
– Health strand Iceland, Norway 
Rights and Values Programme   
– Equality and Rights strand Iceland, Liechtenstein, Norway 
– Daphne strand Iceland, Liechtenstein, Norway 
– Citizen engagement and participation strand Iceland, Liechtenstein 
Justice Programme Norway 
RescEU Programme Iceland, Norway 
InvestEU fund Iceland, Norway 
Digital Europe Programme Iceland, Liechtenstein, Norway 
European Defence Fund Norway