Norsk deltakelse i Erasmus+ i grunnopplæringen

Diku er ute med en ny rapport som gir en oversikt over norsk deltakelse i Erasmus+ for grunnopplæringen. Oversikten viser aktivitet i nåværende programperiode i form av antall søknader og prosjekter innenfor ulike tiltak per fylke. Viken fylkeskommune er et av fylkene som stikker seg positivt ut med høy aktivitet. 

Rapporten gir en oversikt over norsk deltakelse i Erasmus+ for grunnopplæringen, dvs. innenfor barnehage, grunn- og videregående skole, fag- og yrkesopplæring og voksnes læring. Oversikten viser deltakelse de siste tre årene og totalt i programperioden 2014-2020. 

Norske aktører har deltatt i 880 partnerskap i løpet av hele programperioden, 225 som koordinator og 655 som partner. Til sammen betyr det at norske institusjoner har et stort internasjonalt nettverk som på ulike måter bidrar til utvikling av kompetanse og kvalitet i utdanningen. Fylkene som har fått flest tildelte midler per capita er Trøndelag, Møre og Romsdal og Viken, og største tildelte beløp i absolutte tall har gått til Trøndelag, Viken og Vestland. 

Les hele rapporten her