Norge på tredjeplass i EUs digitaliseringsmesterskap

Nye tall fra EUs digitaliseringsindeks viser at Norge er tett bak Finland og Sverige. 

Europakommisjonen har nylig publisert ”DESI – Digital Economy and Society Index” som måler fremdrift innen digitalisering på fem hovedområder: utbredelse av bredbånd og mobilnett, bruk av internett i husholdninger, digital kompetanse, digitalisering i næringslivet, og digitale offentlige tjenester. 

Indeksen viser at Norge har den høyeste bruken av internett i befolkningen i hele Europa. Samtidig har Norge, sammen med Danmark, den beste mobil- og bredbåndstilgangen. Det er spesielt i underkategoriene ”Fixed very high capacity network coverage”, som omfatter fiberbredbånd og kabel-TV-nett, og ”5G readiness,” Norge scorer høyt. Ellers har Norge en god fremgang når det gjelder digitale offentlige tjenester til næringslivet, som illustreres av tjenesten Altinn

Se Digital Economy and Society Index her. 

Les mer om saken her.