Medlemmer

Osloregionens Europakontor representerer interessene til kontorets 22 medlemmer i Brussel. Medlemmene våre er fylkeskommuner, kommuner, interkommunale råd, og utdannings- og forskningsinstitusjoner på Østlandet.

Akershus fylkeskommune

Akershus er Norges største fylkeskommune med ca. 725 300 innbyggere. Akershus skal være en mijøvennlig, bærekraftig, moderne og innovativ region hvor alle får gode muligheter til å lykkes. De har et internasjonalt engasjement som bidrar til å realisere fylkekommunens målsettinger og oppgaveløsning. Medlemskapet i ORE er ett av flere virkemidler for å nå disse. Akershus samarbeider med andre europeiske regioner og partnere innenfor aktuelle EU-programmer på områder som samferdsel, klima, miljø og næringsutvikling. 

Illustrasjon: Ingrid Aas

Asker kommune

Asker kommune er nytt medlem fra 1. januar 2021, og ligger i Viken fylkeskommune. Asker deltar i ulike sammenhenger som medlem eller part i internasjonale nettverk og prosjekter for å dele erfaringer og få ny kunnskap i arbeidet med å videreutvikle kommunens tjenestetilbud. Spesielt gjennom kommunens arbeid med implementering av FNs bærekraftsmål, deltar de i internasjonale organisasjoner og nettverk. Temaer de jobber særlig med foruten bærekraft, er digitalisering, innovasjon, innbyggermedvirkning, transport og klima.

Buskerud fylkeskommune

Buskerud er et mangfoldig fylke bestående av byområder, tettsteder og grender, og mange verdifulle natur-og kulturressurser! Reiseliv, teknologi og innovative industriaktører er blant våre fremste fortrinn. Buskerud engasjerer seg i prosjektene: Euromontana, Norsjøkommisjonen, Interreg og ORE. Kontaktperson Johanne Meyer: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Bærum kommune

Bærum er en kommune i Viken fylkeskommune, og er med sine 122.000 innbyggere Norges femte største kommune. Områder hvor Bærum jobber internasjonalt inkluderer blant annet klima, tjenestedesign, kultur, utdanning og ungdom.

Drammen kommune

Drammen ligger i Viken fylkeskommune, og er med sine 68.000 innbyggere en av Norges største byer og en by i vekst. Drammen jobber med internasjonale prosjekter knyttet til blant annet utdanning og folkehelse. Et satsingsområde er psykisk helse blant barn og unge med innvandrerbakgrunn.

Elverum kommune

Elverum er en bykommune som ligger i Innlandet fylkeskommune, og grenser mot kommunene Åmot, Trysil, Våler og Løten. Elverum har tradisjoner for internasjonalt arbeid, hovedsakelig internasjonalt humanitært arbeid  overfor Namibia. Kommunen har en egen strategisk plan for det internasjonale arbeidet med fem fokusområder:
1. Internasjonalisering og endring i Elverum. 2. Elverum og internasjonalt solidaritets- og hjelpearbeid. 3. Elverum kommune og nordisk samarbeid. 4. Elverum – EØS-avtalen, EU og Europa. 5. Rekruttering, utdanning og integrering.

Hamar kommune

Hamar kommune er Innlandet fylkeskommunes administrative senter og er involvert i flere europeiske prosjekter. Kommunen har en sterk næringsklynge innen VR/AR-teknologi og gaming, og hvert år finner konferansen Nordic VR Forum sted i Hamar kulturhus. Landbruk og treindustri er også viktige næringer. Ellers er kommunen opptatt av å jobbe internasjonalt innen områder som tjenestedesign, borgerdialog, velferdsteknologi og digital undervisning i skolen.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet tilbyr fleksible utdanninger på bachelor-, master- og doktorgradsnivå til 15 000 studenter ved seks ulike studiesteder. Forskningen er tett knyttet til utdanningene, og høgskolen har store forskningsmiljø innen anvendt økologi og landbruksfag, med plantebiologi og genetikk, bredt fokus innen helse- og velferdsforskning, læringsprosesser, undervisningsmetoder og skoleutvikling, regional samfunnsutvikling og innovasjon, arbeidsliv og organisasjon, kunstnerisk utviklingsarbeid og audiovisuelle medier, samt tverrfaglig fokus på bærekraft og digitalisering.

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold er en statlig høgskole lokalisert i Halden og Fredrikstad med rundt 8000 studenter og ca. 650 ansatte. De har en bred studieportefølje som spenner fra profesjonsutdanninger til kunstutdanninger, på bachelor, master og ph.d. nivå. Institusjonelle satsningsområder er det digitale samfunn og språk i opplæring. Høgskolen deltar i Erasmus+ og europeiske forskningsprogram og har som mål å ekspandere denne type aktivitet.

Innlandet fylkeskommune

Innlandet fylkeskommune består av de tidligere fylkene Hedmark og Oppland og er Norges største skogfylke. Innlandet engasjerer seg i europeiske nettverk og prosjekter med mål om styrke nærings- og samfunnslivet. Fylket deltar i flere av EUs rammeprogram, blant annet Horisont 2020, Erasmus+ og Kreativt Europa. Områder Innlandet jobber med internasjonalt er blant annet bioøkonomi, reiseliv, cyber- og informasjonssikkerhet og spillteknologi.

Kongsberg kommune

Kongsberg ligger i Viken fylke og har et sterkt og internasjonalt industri- og teknologimiljø. Kommunen ønsker å delta i europeiske prosjekter for å styrke blant annet industri, opplevelsesnæringen, digitalisering og regional næringsutvikling.

Lillehammer kommune

Lillehammer kommune ligger i Innlandet fylke, og er opptatt av temaer som miljø og klima og å implementere FNs bærekraftmål. I tillegg jobber kommunen mye med digitalisering og hvordan bli en smart by.

Lillestrøm kommune

Lillestrøm er en bykommune i Viken fylke. Kommunen deltar aktivt i Erasmus+ prosjekter og er ellers opptatt av å delta i prosjekter knyttet til digitalisering og velferdsteknologi.

Løten kommune

Innlandskommunen Løten er Edvard Munchs fødested og utgjør en del av reiselivssatsingen ”Munchs nordlige rute” hvor man ønsker å satse på tilknytningen til kunstneren. Ellers har kommunen en egen plan for klima og energi hvor det skal utarbeides et årlig klimaregnskap.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

NIVA er ledende innenfor vann- og miljøområdet i Norge og er eksperter på økosystemer i ferskvann i marint miljø, både i form av natur- og samfunnsressurs. De utvikler vitenskapsbasert kunnskap og løsninger på utfordringer knyttet til samspillet mellom vann og klima, miljø, natur, mennesker, ressurser og samfunn. NIVA deltar aktivt i EUs rammeprogram og har ca. 30 løpende prosjekter hvorav flere som koordinator. 

Foto: Mattias Müller / OsloMetFoto: Mattias Müller / OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet - storbyuniversitetet har nærmere 22.000 studenter og over 100 forskningsgrupper. Universitetet deltar aktivt i europeiske forskningsprogrammer, og EUs rammeprogram er viktig for å nå forskningsstrategiske mål.

Ringsaker kommune

Ringsaker er den største kommunen i Innlandet fylke og er opptatt av å samarbeide internasjonalt med temaer som byutvikling, folkehelse og matproduksjon.

Telemark fylkeskommune

Telemark er et variert fylke med 17 kommuner fra fjord til høyfjell, et Norge i miniatyr. Telemarks internasjonale strategi skal gjøre det lettere for både offentlige virksomheter og private aktører å arbeide med internasjonale utfordringer og muligheter. Fylkets internasjonale satsninger omfatter blant annet deltagelse i medlemsorganisasjoner for samarbeid og nettverksbygging, bruke de europeiske programmene til kunnskapsbygging og utvikling av våre tjenester, og gjennom våre lokale nettverk spre kunnskap om mulighetene som finnes ved bruk av europeiske program. 

Vestfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune

Kongsvingerregionen IPR

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kontakt

Direktør – Gunnar Selvik 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+32 (0) 460 94 1393

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Brussel

Nordic House
Rue du Luxembourg 3 / 5
1000 Brussels

 

Oslo

Mesh
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

 

© 2021 All rights reserved.