Innsatsområder

Osloregionens Europakontor har som mål å legge til rette for god samfunnsutvikling ved å koble våre medlemmer til europeiske prosesser som fører til innovasjon og verdiskapning i regionen. I vår strategi (2021-2025) er innsatsområdene det grønne skiftet og smarte lavutslippssamfunn og inkluderende samfunn og økt livskvalitet. Våre innsatsområder tar utgangspunkt i de samfunnsutfordringer som gjør seg gjeldende i Europa og i vår region. Globalisering, demografiske endringer og teknologisk utvikling er megatrender som preger og vil fortsette å prege EU og regionen i strategiperioden. De overordnede forutsetningene for disse områdene er forskning og innovasjon, digitalisering og by- og regionalutvikling.

Det grønne skiftet

Samfunnet må igjennom et grønt skifte, og det må skje en overgang til produkter og tjenester som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. Det grønne skiftet må være globalt, og derfor er internasjonalt samarbeid viktig for å sette felles mål. EU satser tungt på det grønne skiftet med European Green Deal, som er Europakommisjonens plan for å gjøre Europa klimanøytralt innen 2050. Den grønne omstillingen skal ikke bare redusere klimagassutslipp, men også gi økt verdiskapning og skape nye arbeidsplasser. Innen det grønne skiftet arbeider vi med følgende områder:

  • Transport
  • Bioøkonomi
  • Energi og klima
  • Sirkulær økonomi

Inkluderende samfunn

Dette innsatsområdet handler om mennesker og at innbyggere skal være likestilte og ha like muligheter. Vi ønsker et samfunn hvor alle skal ha god tilgang til helse- og velferdstjenester og like muligheter for utdanning. Kultur og kulturarv er en viktig ressurs i samfunnsutviklingen og er med på å skape en felles identitet og tilhørighet, noe som gir økt livskvalitet. Innen dette innsatsområdet jobber vi med følgende:

  • Helse
  • Kultur og kulturarv
  • Ungdom og utdanning
  • Sosial inkludering

Digitalisering

Digitalisering skaper helt nye måter å levere offentlige tjenester på, og er en viktig drivkraft for forenkling og forbedring av offentlig sektor. Samtidig påvirker digitalisering næringslivet og det skapes nye forretningsmodeller og produkter. Digitaliseringen går på tvers av alle sektorer og vårt kontor følger nøye EUs Digitale Agenda som skal hjelpe Europas innbyggere og næringsliv til å utnytte potensialet i den teknologiske utviklingen.

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kontakt

Direktør – Gunnar Selvik 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+32 (0) 460 94 1393

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Brussel

Nordic House
Rue du Luxembourg 3 / 5
1000 Brussels

 

Oslo

Mesh
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

 

© 2021 All rights reserved.