EUs innovasjonsfond – en støtteordning for grønn teknologi

3.9.2021

EUs Innovasjonsfond er den fremste støtteordningen for investeringer i ny teknologi i EUs klimastrategi, European Green Deal, og er tilgjengelig for norske søkere. Fondet støtter markedsintroduksjon og oppskalering av teknologi i prosjekter som gir store utslippsreduksjoner. 

Enova har ansvar for Norges deltakelse i EUs innovasjonsfond og støtter norske søkere til fondet. Enovas tilbud til norske søkere omfatter økonomisk støtte, kurs og informasjonsdeling, samt spesifikk rådgivning. 

Fram mot 2030 er fondet ventet å tildele over € 20 milliarder til prosjekter (anslagsvis 200 milliarder kroner). Det gjør EUs Innovasjonsfond til ett av verdens største investeringsfond for klimateknologi. Fondet har årlige utlysninger for både små og store prosjekter. 

Fondet kan dekke inntil 60 prosent av merkostnadene forbundet med investeringer i innovative løsninger og drift for store prosjekter, eller 60 prosent av den samlede investeringen for små prosjekter. Prosjekter skal dokumentere hvordan støtten til kommersialisering av ny teknologi vil gi betydelige utslippsreduksjoner eller unngåtte utslipp i tråd med EUs mål om klimanøytralitet i 2050. 

Det er EU-kommisjonen som endelig tildeler støtte til prosjekter, og i oktober 2021 åpner en ny utlysning for større prosjekter. I mars 2022 åpner neste utlysning for små prosjekter. 

Hvem kan søke? 

EUs innovasjonsfond er tilgjengelig for både private- og offentlige virksomheter. En kan søke som enkeltaktør eller som konsortium. Prosjekter skal være modne for fullskala demonstrasjon og kommersialisering innen følgende tema: 

  • Innovativ, fornybar energiproduksjon
  • Innovative lavkarbon-teknologier og -prosesser i energikrevende næringer, inkludert produkter som erstatter karbonintensive produkter
  • Karbonfangst og -lagring (CCS) eller bruk av fanget karbon i produkter (CCU)
  • Energilagring, herunder produksjon av komponenter som er nødvendige for energilagring (slik som materialer for bruk i batterier)

Les mer om saken her.

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kontakt

Direktør – Gunnar Selvik 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+32 (0) 460 94 1393

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Brussel

Nordic House
Rue du Luxembourg 3 / 5
1000 Brussels

 

Oslo

Mesh
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

 

© 2021 All rights reserved.