Slovenias prioriteringer for formannskapet i EU

11.6.2021

Under slagordet "Together, Resilient, Europe", vil det slovenske formannskapet prioritere å gjenoppbygge og styrke EUs motstandsdyktighet etter pandemien, reflektere over Europas fremtid, styrke rettsstaten og europeiske verdier, og styrke sikkerheten og stabiliteten i Europas nabolag.

Rådets formannskap roterer blant EUs medlemsland hver sjette måned. I løpet av denne seksmånedersperioden leder formannskapet møter på alle nivåer i Rådet, og bidrar til å sikre kontinuiteten i EUs arbeid. Medlemslandene som har formannskapet jobber tett sammen i grupper på tre, kalt ”trioer”, et system som trådte i kraft ved Lisboa-traktaten i 2009. Trioen setter langsiktige mål og utarbeider en felles agenda som bestemmer temaene og hovedspørsmålene som skal behandles av Rådet over en periode på 18 måneder. På grunnlag av dette programmet utarbeider hvert av de tre landene sitt eget mer detaljerte 6-månedersprogram, og Slovenia samarbeider med Portugal som innehar det nåværende formannskapet og Tyskland som var først ute.

Her er hovedprioriteringene for det slovenske formannskapet:

Økt motstandsdyktighet, gjenoppbygging og strategisk autonomi 

COVID-19-pandemien rammer alle medlemsland, og krever derfor en kollektiv respons på EU-nivå. Derfor har Slovenia fremhevet styrking av EUs motstandskraft som en av hovedprioritetene sine.

For å styrke og beskytte helsen til europeiske borgere, vil det slovenske formannskapet særlig fokusere på å bygge en europeisk helseunion. De ønsker å styrke EUs strategiske autonomisikre tilgjengeligheten av legemidler og medisinsk utstyr, og legge til rette for forskning, utvikling og produksjon. De støtter det ambisiøse forslaget om å opprette en Health EmergencyPreparedness and ResponseAuthority (HERA).

Gjennom pandemien har jobb og livet generelt blitt mer digitaltnoe som har økt sårbarheten for cyberangrep. Derfor vil formannskapet fokusere på å styrke europeisk cybersikkerhet. Det må gjøres mer for å være bedre forberedt og for å reagere koordinert på store potensielle cyberangrep.

Slovenias formannskap ønsker å sikre en varig gjenoppretting av økonomien i alle sektorer og det offentlige liv. For å dempe de samfunnsøkonomiske konsekvensene av pandemien, vil en av prioriteringene til det slovenske formannskapet være effektiv implementering avNextGenereation EU og Recovery and ResilienceFacility. Målet er å få mest mulig ut av disse to instrumentene for å akselerere den grønne og digitale overgangen, som igjen vil skape arbeidsplasser, styrke motstandskraften i samfunnene våre og sikre innbyggernes helse.

EU er forpliktet til målet om å oppnå et klimanøytralt EU innen 2050 og redusere klimagassutslipp med minst 55% innen 2030 sammenlignet med 1990-nivåene. Dette gir også retningslinjer for det slovenske formannskapet, som vil arbeide for å innføre de oppsatte målene i bindende europeisk lovgivning. COP26-konferansen i Glasgow vil gi EU en ekstra mulighet til å vise sin besluttsomhet og til å overbevise resten av verden om at vi må ta grep nå.

Digital transformasjon var ett av EUs mål allerede før pandemien, og pandemienhar bare forsterket denne prosessen ytterligere. Digital teknologi har blitt viktig for å jobbe, gjøre forretninger, lære, sosialisere og få tilgang til alt fra helsetjenester til kultur. Siden gjeldende lovgivning ikke lenger adresserer aktuelle utfordringer på en tilfredsstillende måte, må det gjøres fremgang med digitale tjenester og markeder for at EU skal kunne sette nye standarder for bruk av digitale plattformer.

Formannskapet vil jobbe for Europas digitale suverenitet og etisk bruk og utvikling av kunstig intelligens, som i forbindelse med bruk av stordata blir regnet som en av fremtidens nøkkelteknologier.

Konferansen om Europas fremtid 

Med tanke på de mange utfordringene EU har møtt de siste årene, er det nå mer enn noensinne behov for en omfattende debatt om Europas felles fremtid. Konferansen om Europas fremtid begynte offisielt 9. mai 2021 og forventes avsluttet våren 2022. Hensikten er å gi et forum for en debatt i hele Europa om hvordan EU skal se ut i fremtiden for å møte innbyggernes forventninger.

På EU-nivå vil diskusjoner foregå i form av plenumsmøter og borgerfora, og via en digital plattform som er tilgjengelig for alle. Denne prosessen vil bli viet spesiell oppmerksomhet og skal gjennomføres i nært samarbeid med de tre viktigste EU-institusjonene. I denne sammenheng vil det også bli holdt diskusjoner i Slovenia om livets aspekter i Europa, både i dag og for fremtiden.

En union som omfavner europeiske verdier, rettstaten og like kriterier for alle 

Artikkel 2 i traktaten om Den europeiske union sier at EU bygger på felles verdier som er grunnlaget for våre samfunn og vår felles identitet. Derfor vil Slovenias formannskap fokusere på å styrke rettsstaten som en av våre felles europeiske verdier.

På bakgrunn av Europakommisjonens årsrapport vil det slovenske formannskapet lede en årlig dialog om situasjonen i forhold til rettsstaten i EU og i de enkelte medlemslandene. Målet er å fremme en rettssikkerhetskultur i hele EU og, gjennom inkluderende debatt, gjøre det mulig for medlemsland å lære av hverandres erfaringer. Samtidig vil man vise hvordan rettsstaten kan styrkes ytterligere samtidig som man respekterer nasjonale konstitusjonelle systemer og tradisjoner.

Slovenia vil også vie oppmerksomhet til behovet for å motvirke negative demografiske trender i EU.

Et troverdig og sikkert EU som er i stand til å sikre sikkerhet og stabilitet i nabolaget 

Det slovenske formannskapet støtter felles utenriks- og sikkerhetspolitikkog vil ta alle nødvendige skritt for å styrke de transatlantiske forholdene. Tett samarbeid med USA og NATO basert på felles prinsipper, verdier og interesser er den beste garantien for å styrke EUs posisjon i det internasjonale samfunnet og ivareta felles interesser i medlemslandene.

Spesiell oppmerksomhet vil bli viet til landene på Vest-Balkan og deres fremtid i Europa, samt fortsettelsen av EUs utvidelsesprosess. Formannskapet vil jobbe for økonomisk gjenoppretting av land i regionen. For å sikre bærekraftig utvikling ønsker man samarbeid for å gjøre den grønne og digitale overgangen til en realitet.

Under sitt formannskap vil Slovenia også sette styrking av EUs sikkerhet høyt på agendaen, og i denne sammenheng er Schengen-regimet av stor betydning. Man vil fokusere på å bygge et sterkere, mer robust Schengen-område som er forberedt på utfordringer i tiden som kommerFor å effektivt håndtere migrasjonstrykk vil Slovenia arbeide for å gjøre fremskritt i forhandlingene om den nye pakten om migrasjon og asyl.

Les mer om det slovenske formannskapets prioriteringer her.

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kontakt

Direktør – Gunnar Selvik 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+32 (0) 460 94 1393

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Brussel

Nordic House
Rue du Luxembourg 3 / 5
1000 Brussels

 

Oslo

Mesh
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

 

© 2021 All rights reserved.