Kreativt Europa er i gang!

28.5.2021

Onsdag 19. mai vedtok Europaparlamentet det nye sjuårsprogrammet for Kreativt Europa. 26. mai la Kommisjonen fram arbeidsprogrammet for 2021. Utlysningene er rett rundt hjørnet, og er ventet tidlig i juni. 

Budsjettet er økt med 63 % fra foregående programperiode, til nærmere 2,5 milliarder euro for 2021-27. Dette vitner om at EU anerkjenner betydningen av kultursektoren Europa, som er særlig hardt rammet av Covid-19. Kursen for gjenoppbygging stakes ut ved å vektlegge inkludering, mangfold og kvinnelige talenter, grønn omstilling, økt publikumsoppslutning for europeiske verk og samarbeid på tvers av landegrensene.

Kreativt Europa er oppdelt i tre programområder; Kultur, MEDIA og et sektorovergripende programområde. 33% av budsjettet går til Kultur, 58% til MEDIA og 9% til sektorovergripende program.

Store penger skal fordeles raskt – og mest går til samarbeidsprosjekter

En tredel av programmets budsjett skal fordeles innen de første to årene av programperioden, for å møte behov som har oppstått i kjølvannet av pandemien. Den desidert største budsjettpostenpå 60 millioner euro 2021, finner vi i Kulturprogrammet under ordningen; europeiske samarbeidsprosjekter. Det er altså disse utlysningene det lønner seg å følge mest med på i dagene som kommer! Nytt i programmet er også at EU legger mer penger i potten, og egenandelen for aktørene blir betraktelig mindre enn den var i forrige periode.

Det blir tre nivåer på søknader og type prosjekter,som øker spennet fra små til store prosjekter.

 1. Små prosjekter: Støtte inntil 200.000 euro, til prosjekter med minimum tre deltakere fra minst tre land (inntil 80% finansieringsgrad)
 2. Mellomstore prosjekter: Støtte inntil 1 million euro, til prosjekter med minimum fem partnere fra minst fem land. (inntil 70% finansieringsgrad)
 3. Store prosjekter: Støtte inntil 2 millioner euro, til prosjekter med minst ti partnere involvert fra minst ti land. (inntil 60% finansieringsgrad)

Samarbeidsprosjektene bør treffe en eller flere av disse prioriteringene:

 1. Publikum – øke tilgang til og deltakelse i kultur, i tillegg til å øke samarbeidet og engasjementet for å utvikle deltakelse fra publikum - digitalt og fysisk.
 2. Sosial inkludering – fremme samfunnsmessig engasjement og utvide sosial inkludering for «disadvantagedgroups.»  I denne prioriteringen ligger også interkulturell dialog.
 3. Miljø – grønn satsing, oppfordre og oppmuntre kultursektoren til å ta til seg mer miljøvennlig praksis.
 4. Ny teknologi – hjelpe europeisk kultursektor til å tenke nytt,  ta i bruk ny teknologi, og styrke konkurransekraften i sektoren.
 5. Internasjonal dimensjon – bygge kapasitet i europeisk kultursektor, inkludert grasrot og små organisasjoners evne til internasjonal deltakelse og samarbeid.
 6. Årlige sektorspesifikke prioriteringer – kan endres fra år til år. Den første utlysningen i 2021 prioriterer fire sektorer:
 • Boksektoren
 • Musikksektoren
 • Arkitektur
 • Kulturarv

Digital formidling av kultur og kulturarv 

Osloregionens Europakontor og medlemmene har lenge hatt blikket rettet mot digital transformasjon i kulturfeltet. I det nye programmet er ny teknologi og digital formidling en gjennomgående prioritering i de fleste utlysningeneI tillegg er det gitt en sektorspesifikkprioritering for kulturarv i 2021 om å styrke kapasiteten til de som jobber med kulturarv innen medvirkning i tolkning og formidling av kulturarv, for å utvikle relasjoner med publikum og interessenter, med utgangspunkt i nye teknologiske og digitalmetoder for å utvikle og formidle kulturarv, og erfaringer fra nedstengingenDigitalisering av kulturarv ved bruk av 3D og AI teknologier vil også prioriteres.

I tillegg blir det en egen tverrfaglig utlysning som bygger på erfaringer fra pilotutlysninger som flere aktører fra vår region søkte på. Denne har fått navnet Creative Innovation Lab, og er en respons  utfordringer og muligheter knyttet til digital transformasjon på tvers av kulturfeltet. Her er tanken at et bredt sammensatt nettverk av aktører, som offentlige og private virksomheter, tech-selskaper og start-ups, den audiovisuelle bransjen og andre kulturaktører samarbeider om å utvikle innovative løsninger, modeller og metoder som enkelt kan repliseres, og som har et potensiale for næringsutvikling og markedsgjennombrudd. Forvaltning av rettigheter og forretningsmodeller for bruk av data og innholdsproduksjon for publikum blir også sentralt i denne utlysningen.

Kulturrådet er kontaktpunkt for Kulturdelen av programmet. Norsk filminstitutt har ansvar for MEDIA-programmet. Sammen har de ansvar for den tverrsektorielle delen. 

Lansering av programmet i Norge er varslet 17. juni kl. 13.00. 

Fact sheet finner du her

Arbeidsprogrammet finner du her

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kontakt

Direktør – Gunnar Selvik 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+32 (0) 460 94 1393

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Oslo

Mesh, Oslo
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

Brussel

Nordic House, Brussel
Rue du Luxembourg 3, 5. etasje
1000 Brussel

© 2021 All rights reserved.