Kontaktgruppesamling i Bærum med fagseminar

28.1.2020

Bærum kommune var vertskap for årets første kontaktgruppesamling 23.-24. januar hvor relevante temaer som bærekraft og omstilling stod på agendaen. 

Ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog ønsket velkommen første dagen til et fagseminar for Osloregionens Europakontors kontaktgruppe i Kunnskapssenteret i Sandvika. Krog presenterte en rekke aktuelle utviklings- og innovasjonsprosjekter i kommunen og fremhevet betydningen av samarbeid som en forutsetning for å lykkes: -«Dørene og vinduene i alle rådhus må stå på vidt gap – vi må samarbeide», sier ordføreren.  

Disse ordene ble startskuddet for en rekke spennende innlegg under seminaret, hvor seksjonsleder for arbeid og inkludering Gro Sværen Skansen holdt neste innlegg om Bærum kommunes integreringsarbeid. Bærum har blitt en mangfoldig kommune og fikk i 2018 bosettings- og integreringsprisen for sitt arbeid med å integrere flyktninger. Skansen trakk frem betydningen av å se til andre byer og kommuner for å utveksle kunnskap, og nevnte fjorårets årsmøte-utflukt til Mechelen som et godt eksempel. Den belgiske byen er godt kjent for sitt gode integreringsarbeid. –«Jeg ble veldig inspirert av besøket til Mechelen hvor jeg fikk se at åpenhet og visjon er sentralt for å lykkes», sier Skansen.  

Foto: Seksjonsleder for arbeid og inkludering i Bærum kommune Gro Sværen Skansen

FNs bærekraftmål 

Kommunedirektør Erik Kjeldstadli snakket videre om hvordan FNs bærekraftmål kan være en driver for omstilling. Hvordan kan kommuner forberede seg best mulig på de samfunnsutfordringene som ligger 20 år frem i tid? Bærum kommune jobber med å integrere bærekraftmålene og få disse ut i næringslivet og frivillig sektor. Bærum er også med i et prosjekt for å kartlegge hvordan det går med bærekraftmålene. Her er målet å identifisere indikatorer for å måle hvor langt man har kommet. Videre presenterte deler av sekretariatet i Europakontoret arbeidet med bærekraftmålene sett fra både et globalt perspektiv og ORE´s perspektiv. Her ble det lagt vekt på at alle målene henger sammen og må ses under ett. 

Forskningsleder i NIVA, Sindre Langaas, presenterte nettverket Horisont Bærekraftig Osloregion, hvor CIENS, Oslo kommune og Europakontoret er blant initiativtakerne. Langaas la vekt på å formidle hva forskningssenteret for miljø og samfunn, CIENS er, og at terskelen må være lav for kommuner og fylker som ønsker å ta kontakt for mulig prosjektsamarbeid. CIENS jobber med å skape arenaer for samarbeid og har blant annet Cicero, NIBR, metrologisk institutt, TØI og UiO som medlemmer.  

Foto: Vi fikk også servert et kunstnerisk innslag fra Bærum kulturskole.

Tjenestedesign og samskaping 

-«Mesteparten av identiteten til Bærum kommune handler om tjenestene kommunen yter. Bærum ønsker å være en viktig samarbeidspartner i menneskers liv og samfunnets utvikling», sier spesialrådgiver Øyvind Wee. Tjenestedesign og samskaping er en tilnærming til utviklingsarbeid hvor man tar med sluttbrukerne i utviklingsprosessene. Spesialrådgiver og tjenestedesigner Hege Fossum presenterte prosjektet «Livet i landsbyen» hvor Bærum utvikler og bygger en landsby for demente. I dette prosjektet er det brukerne - demente, pårørende og helsepersonell - som er i fokus. Her bruker man tjenestedesign systematisk for å skape bedre tjenester for innbyggerne.  

Orienteringer fra sekretariatet 

Dag 2 under samlingen ble innledet med orienteringer fra medlemmene om strukturelle endringer som følge av kommunesammenslåinger og regionreform. Europakontorets direktør Gunnar Selvik orienterte om aktuelle saker og politikkutvikling i EU/EØS. I tillegg orienterte sekretariatet om siste nytt om neste programperiode for EU-programmer og resultater for 2019. Medlemmene fikk også anledning til å komme med innspill til handlingsplanen for det neste året.  

Foto: Direktør Gunnar Selvik i Osloregionens Europakontor.
Foto: Fagseminar i Kunnskapssenteret i Sandvika.
Foto: Kommunedirektør i Bærum kommune Erik Kjeldstadli.

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kontakt

Direktør – Gunnar Selvik 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+32 (0) 460 94 1393

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Brussel

Nordic House, Brussel
Rue du Luxembourg 3 / 5
1000 Brussel

 

Oslo

Mesh, Oslo
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

 

© 2021 All rights reserved.