Politisk enighet om det Europeiske helsedataområdet

21.3.2024

I forrige uke oppnådde Europarlamentet og Rådet enighet om forordningen for det Europeiske helsedataområdet (EHDS). Forordningen må først formelt vedtas av begge parter, men det er nå håp om at dette vil komme på plass innen europaparlamentsvalget og nytt politisk mandat i juni.

EHDS deles inn i primær- og sekundærbruk av helsedata. Primærbruken vil gi alle EU-borgere bedre kontroll og tilgang til helsedataene sine, både nasjonalt og i resten av EU. Et indre marked for helsedata vil for eksempel bety at helsepersonell får tilgang til data nødvendig for behandling, men også at man vil kunne hente ut resepter uansett hvor i EU man befinner seg.

Sekundærbruk innebærer sikker og anonymisert deling av helsedata til formål av allmenn interesse, blant annet forskning og innovasjon, kriseberedskap og politikkutforming. Det oppstod uenighet om reservasjonsrett, men det ble til slutt inkludert at pasienter skal kunne motsette seg at opplysningene deres deles, med noen sjeldne unntak i klart definerte tilfeller.  

Betydning for norsk helsestrategi

Forordningsforslaget er markert som EØS-relevant og vil måtte tas inn ordrett i vår nasjonale lovgivning dersom det blir vedtatt innlemmet i EØS-avtalen.   

Nasjonal e-helsestrategi påpeker at det blir nødvendig å styrke innsatsen på det internasjonale samarbeidet fremover, spesielt med EU og Norden, og har inkludert oppfølging av EHDS som ett av flere delmål. EHDS vil også kunne bidra til å oppnå ambisjoner i Nasjonal helse- og samhandlingsplan som ble lagt frem 1. mars, om bruk av digitale løsninger, bedre digital samhandling, sikkerhet, kvalitet, og tilgjengelighet av helseopplysninger.

For både Norge og EU vil enhetlig implementering av EHDS være viktig, og det utvikles allerede verktøy og infrastruktur for dette. Blant annet skal MyHealth@EU sørge for bedre helsetjenester på reise i EU, og Norge jobber med å etablere et nasjonalt kontaktpunkt for deltakelse her (primærbruk). Norge deltar også i HealthData@EU, et pilotprosjekt for sekundærbruk av helsedata, finansiert av EU4Health-programmet.

Illustrasjon: Europakommisjonen

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kontakt

Direktør – Gunnar Selvik 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+32 (0) 460 94 1393

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Brussel

Nordic House
Rue du Luxembourg 3 / 5
1000 Brussels

 

Oslo

Mesh
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

 

© 2021 All rights reserved.