EU gjør det lettere å reparere!

22.2.2024

Nå har EU lovfestet at husholdningsmaskiner og lignende produkter skal kunne repareres, dersom det er mulig. På sikt vil dette direktivet også finne veien inn i norsk lov gjennom EØS-avtalen.

Rådet (EUs medlemsland) og Europaparlamentet ble natt til fredag 2. februar enige om det nye direktivet som omhandler retten til å reparere. Dette er ett av mange direktiver som skal bidra til måloppnåelse av ambisjonene i EUs grønne vekststrategi, The European Green Deal. I tillegg tar direktivet sikte på å styrke forbrukernes rettigheter til å få gjenstander reparert.

I første omgang omhandler direktivet gjenstander som vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, skjermer, støvsugere, kjøleskap og mobiltelefoner. Listen over varer som skal omfattes kan utvides etter forslag fra Europakommisjonen, noe som betyr at flere varegrupper på sikt kan bli inkludert..

EU konkretiserer betingelsene for reparasjon

Reparasjonsplikten vil kun gjelde dersom reparasjon er mulig. Produsenter vil også kunne  inngå avtaler med tredjeparter for å oppfylle sin reparasjonsplikt. De nye reglene vil imidlertid også regulere virksomheter som reparerer produkter på vegne av selger eller produsent.

Reparasjon kan enten være gratis, mot betaling eller en annen form for kompensasjon. Produsenter må sørge for at reparatører får tilgang til reservedeler og informasjon om hvordan produktet kan repareres. Rådet melder videre at det nye direktivet åpner for at forbrukeren selv kan velge om vedkommende vil få produktet reparert eller motta et nytt produkt, men dette vil kun gjelde i ansvars- eller garantiperioden.

Tilgang til informasjon

Direktivet innebærer en rekke krav til informasjon, som produsenter og selgere pålegges å gjøre tilgjengelig for sine kunder. Disse kravene omhandler først og fremst informasjon om muligheter for reparasjon og tilgang på reservedeler. Det tas sikte på å lage et europeisk standardisert informasjonsskjema for reparasjonstjenester, som skal sikre like rettigheter for forbrukere i hele Europa.

EUs medlemsland pålegges å etablere en digital plattform for reparasjonstjenester. Slike nettjenester skal gjøre det enklere å finne aktører som tilbyr reparasjon og disse skal være gratis for forbrukere. Det finnes ikke en slik plattform i Norge i dag, men siden Norge er en del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen, vil også vi måtte opprette en digital plattform for reparasjonstjenester på sikt.

Veien videre

Nå skal bestemmelsene som Rådet og Europaparlamentet har blitt enige om formelt godkjennes av de to institusjonene. Deretter vil direktivet tre i kraft og innarbeides i nasjonale lovgivninger. Direktivet er merket som EØS-relevant og det er Justisdepartementet som har ansvaret for saken i Norge.

Les mer i Rådets pressemelding her.

Kilde: Energi og Klima

Foto: Freepik 

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kontakt

Direktør – Gunnar Selvik 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+32 (0) 460 94 1393

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Brussel

Nordic House
Rue du Luxembourg 3 / 5
1000 Brussels

 

Oslo

Mesh
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

 

© 2021 All rights reserved.