Refleksjoner fra EU Soil Day: Fremveksten av Living Labs og jordhelse som samfunnsoppdrag

17.11.2023

Under EU Soil Day i Brussel ble det satt søkelys på jord som en ikke-fornybar ressurs, samt diskutert hvordan man kan øke bevisstheten om jordhelse på lokalt og regionalt nivå i Europa. Innlandet deltok aktivt i debatten gjennom å dele sine erfaringer med å sette jordhelse høyt på agendaen.

Over 80 prosent av EUs areal brukes til matproduksjon og skogbruk, og derfor satser EU nå stort på å forbedre europeisk jordhelse. Tilnærmingen til jordhelse har vært svært ulik i Europa, hvor enkelte av EUs medlemsland har etablert omfattende regelverk for bærekraftig forvaltning av jord, mens andre medlemsland ikke har noen bestemmelser knyttet til jordhelse utover forskrifter som er avledet fra EUs generelle lovverk. Disse forskjellene skaper ulike forpliktelser for de ulike aktørene i Europa, noe som kan medføre skjevheter i det indre markedet, skape ujevn konkurranse, og ulik grad av beskyttelse av jord. Derfor er et enhetlig rammeverk på EU-nivå avgjørende for å sikre rettferdige vilkår for alle aktører.

Et samfunnsoppdrag

EUs samfunnsoppdrag for jordhelse er en del av unionens grønne vekststrategi for å skape et klimanøytralt Europa innen 2050 – «The European Green Deal». Den overordnede målsetningen for samfunnsoppdraget er at 75 prosent av europeisk jordsmonn skal kunne betegnes som sunt innen 2030. I dag regnes opp mot 70 prosent av jordsmonnet som usunt. Samfunnsoppdraget finansieres som en del av Horisont Europa - EUs rammeprogram for forskning og innovasjon som rettes mot å løse felles samfunnsutfordringer. Ved å innlemme jordhelse som en sentral del av dette programmet, erkjenner EU viktigheten av å beskytte og forbedre jordhelse som grunnlag for en bærekraftig fremtid.  

Living Labs - eksperimentell forskning

I flere av samarbeidsprosjektene som er utlyst i Horisont Europa står etableringen av «Living Labs» sentralt. Living Labs er en innovativ form for forskning, der man eksperimenterer i virkelige forhold for å finne løsninger på de utfordringene jordforvaltere står overfor. Under EU Soil Day i Brussel deltok Innlandet i en panelsamtale om forbedringen av jordhelse gjennom Living Labs. Ulike synspunkt og prosjektideer ble presentert, og bevisstheten om hvor viktig jordhelse er og hvilken rolle den spiller for klima, mat og beredskap mot naturkatastrofer ble tydelig fremhevet.

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kontakt

Direktør – Gunnar Selvik 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+32 (0) 460 94 1393

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Brussel

Nordic House
Rue du Luxembourg 3 / 5
1000 Brussels

 

Oslo

Mesh
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

 

© 2021 All rights reserved.