KOMMISJONEN MED UTLYSNINGER FOR Å STYRKE INNOVASJONSKAPASITETEN I EU

26.5.2023

17. mai lanserte Kommisjonen de første utlysningene for Regional Innovation Valleys (RIV) med et samlet budsjett på 122 millioner euro. En av utlysningene er under European Innovation Ecosystems (EIE) i Horisont Europa, og norske aktører kan søke.  

De koordinerte RIV-utlysningene tar sikte på å knytte ulike innovasjonsaktører sammen, fremme samarbeid og tette innovasjonsgapet mellom sterkere og svakere regioner. Målet er å skape sammenhengende regionale ‘innovasjonsdaler’ i hele EU, som involverer regioner med lavere innovasjonsresultater. Støtte innvilges til prosjekter som setter søkelys på EU-prioriterte områder som å redusere avhengigheten av fossilt brensel, øke global matsikkerhet og bidra til digital omstilling. Vellykkede søkerregioner under RIV-utlysningene kan bli anerkjent som "regionale innovasjonsdaler".

European Innovation Ecosystems (EIE)  

Den første EIE RIV-utlysning ligger under Horisont Europa og adresserer regionale aspekter ved innovasjon, ved å rette seg mot nasjonale og/eller regionale myndigheter. Utlysningen tar sikte på å støtte strategisk orienterte langsiktige handlingsplaner som gjør det mulig å gjennomføre felles aktiviteter for å utvikle og ta i bruk innovasjon, for myndigheter med ansvar for offentlig nasjonal, regional eller lokal innovasjonspolitikk og -programmer, samt forsknings- og innovasjonsaktører.

Utlysningen er organisert som følger: 

  • Samlet veiledende budsjett er på 60 millioner euro og en finansieringssats på 50 % av de støtteberettigede kostnadene. 
  • Seks prosjekter forventes å bli finansiert med EU-bidrag på 8-12 millioner euro hver. 
  • Søkerne oppfordres til å vurdere en prosjektvarighet på 3-5 år. 
  • Dette tiltaket krever at minst fem nasjonale eller regionale myndigheter fra minst fem forskjellige medlemsstater eller assosierte land deltar som støttemottakere, hvorav minst to representerer en "moderat" eller "fremvoksende" innovasjonsregion og minst én representerer en "sterk" eller "innovasjonsledende" innovasjonsregion i henhold til Regional Innovation Scoreboard.

Søknadsfrist er 17. oktober 2023 kl.17.00. 

Les mer, og søk her

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kontakt

Direktør – Gunnar Selvik 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+32 (0) 460 94 1393

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Brussel

Nordic House
Rue du Luxembourg 3 / 5
1000 Brussels

 

Oslo

Mesh
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

 

© 2021 All rights reserved.