VI STARTET ÅRET MED ET VELLYKKET LYNKURS

3.2.2023

Tradisjonen tro, arrangerte de norske regionskontorene og KS i Brussel 25. og 26. januar et lynkurs i EU og EØS på 1-2-3 for folkevalgte og administrativt personell hos medlemmene. Mange hadde funnet veien fra norske kommuner og fylkeskommuner til Norges Hus i Brussel for å få med seg årets introduksjonskurs, og det første fysiske kurset på mange år. Osloregionen var meget godt representert blant de 60 påmeldte. 

Kurset ga en innføring i EU-systemet og EØS-avtalen, i tillegg til aktuelle problemstillinger knyttet til Norges samarbeid med Europa.Lynkurset er også ment å legge til rette for at deltakerne kan bli kjent med relevante aktører i Brussel, i tillegg til folkevalgte og administrativt personell i andre norske kommuner og fylker.

Kurset startet med en introduksjon fra ambassadøren ved Norges delegasjon til EU, Rolf Einar Fife. Han innledet om Norges rolle i Europa - sett fra Brussel, hvor han særlig understreket viktigheten av EØS-avtalen gjennom pandemien. Så tok Dag Håkonsen fra Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) over stafettpinnen. Han kunne fortelle om prioriteringene Sverige har i forbindelse med formannskapet i Rådet våren 2023, samt regionenes rolle i Europa. Etter en kort pause holdt Nord-Norges Europakontor et «kræsjkurs» i EUs institusjoner og roller. 

Under kurset fikk deltakerne i tillegg oppdateringer på dagsaktuell tematikk. Håvard Tangvik fra Trøndelags Europakontor, Casper Andersen fra Greater Copenhagen EU Office og Maria Boström fra North Sweden European Office bidro med forskjellige innfallsvinkler på hvordan EUs grønne giv kan bli forankret i lokalsamfunnet. Videre delte Spesialutsending for energi ved Norges delegasjon til EU, Ragnar Semundseth, interessant kunnskap om energi som kilde til sårbarhet og spenning i Europa.

Aktive deltakere bidro til å løfte kurset 

Årets lynkurs bød også på to parallellsesjoner der deltakerne fikk komme med innspill og spørsmål til innlederne. Dette skapte stort engasjement blant de fremmøtte, og mange gode samtaler la til rette for nyttig erfaringsutveksling. 

Den første parallellsesjonen omhandlet sirkulærøkonomi, bygg og nærmiljø knyttet til EUs grønne giv. Innlederne satte fokus på EUs nye storsatsningen New European Bauhaus (NEB), og ga nyttige eksempler på hvordan norske kommuner kan ta del i dette initiativet. Sesjonen ble rundet av med en oppsummering fra Randi Johanne Hoseth fra Osloregionens Europekontor. 

Den andre parallellsesjonen tok for seg hvordan Norge og EU arbeider for å løse kompetanse-og rekrutteringsutfordringer. Dette er en tematikk som lenge har stått høyt på agendaen i både Norge og EU, og i 2023 vil den bli gitt et ekstra løft gjennom «European Year of Skills». Sesjonen så nærmere på EUs arbeid innen utdanning og kompetanse, og illustrerte hvordan norske kommuner kan ta i bruk Erasmus+-programmet som et verktøy for å finne nye løsninger gjennom europeisk prosjektsamarbeid. Her innledet Mads Gravås, Spesialutsending for utdanning ved Norges delegasjon EU, mens Joakim Berg fra Osloregionens Europakontor og flere, delte nyttige tips og triks basert på sine erfaringer fra involvering i Erasmus+-prosjekter.

Brussel som arena for samarbeid 

Den siste dagen startet vi med panelsamtaler om Brussel som samarbeidsarena for regionale interesser og lokal utvikling. Samtalene belyste hvilke europeiske verktøy som kan tas i bruk for å støtte opp under utvikling på kommunalt og regionalt nivå i Norge. Her delte blant annet Rune Bakkevoll fra Viken fylkeskommune sine erfaringer fra deltakelse i European Week of Regions and Cities, mens Sebastian Blomli fra Innlandet fylkeskommune deltok i en samtale om Brussel som politisk verksted for utmeisling av ny politikk for det regionale og kommunale Norge.

Osloregionens Europakontor er takknemlig for det gode samarbeidet med de andre regionskontorene og KS i Brussel, med mål om å skape et møtested for kunnskapsheving for lokale og regionale aktører. Vi setter også stor pris på at så mange tok turen til Brussel for å delta på kurset og aktivt bidro til givende og kunnskapsrike dager.

lynkurs1lynkurs6lynkurs 4lynkurs3lynkurs 5

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kontakt

Direktør – Gunnar Selvik 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+32 (0) 460 94 1393

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Brussel

Nordic House, Brussel
Rue du Luxembourg 3 / 5
1000 Brussel

 

Oslo

Mesh, Oslo
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

 

© 2021 All rights reserved.