SVERIGES PRIORITERINGER FOR FORMANNSKAPET I EU VÅREN 2023 

3.2.2023

Under slagordet "make Europe greener, safer and freer”, vil det svenske formannskapet i Rådet ha stort fokus på Ukraina, grønn omstilling og energikrisen i sitt arbeid de neste seks månedene. 

Rådets formannskap roterer blant EUs medlemsland hver sjette måned. I løpet av denne seksmånedersperioden leder formannskapet møter på alle nivåer i Rådet, ogbidrar til å sikre kontinuiteten i EUs arbeid.Medlemslandenesom har formannskapet jobber tettsammen i grupper på tre,kalt ”trioer”, et system somtrådte i kraft ved Lisboa-traktaten i 2009. Trioen setter langsiktige mål og utarbeider en felles agendasombestemmer temaene og hovedspørsmålene som skal behandles av Rådet over en periode på 18 måneder. På grunnlag av dette programmet utarbeider hvert av de tre landene sitt eget mer detaljerte 6-månedersprogram. Sverige samarbeider med Frankrike som hadde formannskapet fra januar til juni 2022, og Tsjekkia som hadde det fra juli til desember 2022. 

Her er de fire hovedprioriteringene for det svenske formannskapet fra januar til juni 2023:

Sikkerhet og enighet 

Det svenske formannskapets hovedoppgave er å bidra til å ivareta Europas sikkerhet. Sverige vil fokusere på å styrke økonomisk, militær og humanitær støtte til Ukraina og støtte til Ukrainas og Moldovas tiltredelsesprosesser. Videre vil det svenske formannskapet hjelpe Ukraina, som er ett av EUs kandidatland, med å innføre reformene som er nødvendige for å oppnå kravene for å tiltre unionen. Sverige vil også fortsette med å legge press på Russland, blant annet gjennom sanksjoner og ansvarliggjøring.

Sverige ønsker å styrke den interne sikkerheten gjennom bedre grenseovervåking og styrket politisamarbeid. De vil prioritere å etablere en internasjonal plattform for koordinering av gjenoppbyggingsstøtte, og slår fast at EUs innsats for å dempe de alvorlige globale konsekvensene av krigen, for eksempel når det gjelder matsikkerhet, må fortsette.

I lys av den nye geopolitiske situasjonen vil den politiske støtten til land i EUs nabolag bli dypere under den svenske formannskapsperioden.  Økt samarbeid i kampen mot grenseoverskridende organisert kriminalitet, og videreføring av det tette samarbeidet mellom EU og NATO blir også særlig prioritert. 

Fremgang i grønn omstilling og energiomstilling 

Sverige ønsker å fortsette Tsjekkias arbeid rundt forhandlingene om de resterende delene av EUs «Fit for 55»-lovpakke. Det svenske formannskapet vil fokusere på direktivene om energieffektivisering og fornybar energi, samt lovforslagene innen transport. 

Sverige vil også fortsette arbeidet med å redusere medlemsstatenes avhengighet av russisk gass og andre fossile energikilder, blant annet gjennom mer fossilfri og pålitelig strømforsyning. Det svenske formannskapet er forberedt på å iverksette ytterligere krisetiltak for å håndtere energikrisen. I første kvartal 2023 kan også arbeidet med en større reform av det europeiske energimarkedet starte. 

Konkurransekraft 

Det svenske formannskapet vil gjennomføre nye reformer for å styrke den europeiske konkurranseevnen, hvilket blir nødvendig for å møte de langsiktige utfordringene i Europa. 

Det svenske formannskapet vil markere 30-årsjubileet for det indre marked ved å se fremover og sette en langsiktig konkurranseevneagenda for unionen slik at det indre marked for tjenester og digitale forretningsmodeller blir styrket. 

En konkurransedyktig økonomi er en forutsetning både for det grønne skiftet og for at EU skal være rustet til å møte fremtidige kriser. Sverige vil derfor jobbe for en åpen økonomi og ambisiøs frihandelsagenda med langsiktige og forutsigbare regler, redusert regulatorisk byrde og effektiv konkurranse. 

Demokratiske verdier og rettstrygghet  

Å ivareta det liberale demokratiets, og rettsstatens grunnleggende prinsipper, anser det svenske formannskapet som en viktig oppgave. Uavhengige domstoler og fungerende demokratiske institusjoner er nødvendige for gjensidig tillit mellom medlemsstatene og er med på å opprettholde EUs felles fundament og styrke. 

Europas geopolitiske posisjon har endret seg fundamentalt, og behovet for enhet har aldri vært større. Sverige vil derfor føre rådets arbeid med artikkel 7-prosedyrene fremover i en konstruktiv ånd, og stå opp for EUs rett til å foreta utbetaling av EU-midler betinget av respekt for rettsstaten. Artikkel 7 i EU-traktaten er en prosedyre for å suspendere visse rettigheter fra et medlemsland dersom landets handlinger truer unionens rettssikkerhet, menneskerettigheter og demokratiske prinsipper.

Les mer om det svenske formannskapets prioriteringer her.

Foto: Johannes Frandsen

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kontakt

Direktør – Gunnar Selvik 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+32 (0) 460 94 1393

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Brussel

Nordic House, Brussel
Rue du Luxembourg 3 / 5
1000 Brussel

 

Oslo

Mesh, Oslo
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

 

© 2021 All rights reserved.