Vestfold og Telemark fylkeskommune og Nordsjøkommisjonen var medarrangører for TEN-T seminar i Brussel

18.2.2022

Den 1. februar arrangerte Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR), Nordsjøkommisjonen og Østersjøkommisjonen et felles webinar om EUs revisjon av TEN-T retningslinjene, med tema «Hvordan TEN-T kan bidra til bærekraftig og økonomisk vekst i Nord-Europa».  

Arrangementet var hybrid, og ble sendt fra lokalene til Nord-Sveriges Europakontor i Brussel. Europaparlamentarikere, representanter fra Europakommisjonen og Ministerrådet var blant de 140 deltakerne, i tillegg til et mangfold av europeiske aktører fra lokalt, regionalt, nasjonalt og EU-nivå.

Europakommisjonen presenterte forslaget til revisjon av TEN-T retningslinjene 14. desember 2021. TEN-T definerer felles mål for transportinfrastrukturen, standard og kvalitet på infrastruktur for alle transportformer, frister for ferdigstillelse frem mot 2030 og 2050, og kriterier for finansiering av infrastruktur gjennom EUs Connecting Europe Facility (CEF). Norge er imidlertid ikke med i transport-delen av CEF, kun det som gjelder IKT. Forrige gang TEN-T retningslinjene ble revidert var i 2013. 

Jyllandskorridoren blir prioritert i ScanMed 

I webinaret presenterte lederen for Nordsjøkommisjonens transportgruppe, Preben Friis-Hauge, samt lederen for Østersjøkommisjonens transportgruppe, Bosse Anderson, sine standpunkter til TEN-T forslaget. 

Preben Friis-Hauge uttalte at Nordsjøkommisjonen på et overordnet nivå er fornøyd med retningen på TEN-T forslaget, som vil kunne akselerere en overgang til grønne transporter, ikke minst jernbane og sjø. Forslaget har større ambisjoner for «tilgjengelighet» i hele TEN-T nettet, også det utvidete nettverket. Preben Friis-Hauge uttrykte også tilfredshet med at Jyllandskorridoren opp til Hirtshals i Danmark er tatt inn som en prioritert transportkorridor («ScanMed») i TEN-T, hvilket er en mangeårig kampsak for Nordsjøkommisjonen.

Nordsjøregionen må kobles bedre på TEN-T  

Linda Ehnmark, fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, og TEN-T koordinator i Nordsjøkommisjonen, presenterte Nordsjøkommisjonens synspunkter og forslag til justeringer til TEN-T revisjonsforslaget, inkludert kartene. Ehnmark pekte på at de perifere områdene i nordre og vestre delene av Nordsjøregionen må kobles bedre på TEN-T nettverket, og viste til flere noder og transportårer som bør løftes inn i TEN-T kartene. Ehnmark pekte bl.a. på at jernbaneforbindelsen mellom Oslo og Stockholm bør blir en del av kartet over de korridorene som kvalifiserer til å søke om midler fra CEF-programmet. 

TEN-T-forslaget er nå til forhandlinger mellom Europaparlamentet og Ministterrådet, og det er ventet at en enighet vil komme på plass først i løpet av våren 2023.

Alle presentasjoner som ble vist under webinaret kan ses på CPMR sine nettsider.

Se opptak av webinaret her.

Foto øverst: Fra venstre: Lucille Ehrhart og Lucas Bosser fra CPMR, Lotta Rönström fra Nord-Sveriges Europakontor, Saara Nuotio-Coulon, direktør ved Turku-South West Finland European Office og Linda Carolina Ehnmark, rådgiver for strategi og utvikling i samferdsel, miljø og mobilitet, Vestfold og Telemark fylkeskommune.

tent

Foto: Herald Ruijters, direktør i Europakommisjonens generaldirektorat for mobilitet og transport, fortalte om kommisjonens forslag.

 tent d

Foto: Europaparlamentarikerne Jakop Dalunde og Henna Virkkunen på plass i Nord-Sveriges Europakontors "studio".

tent e 

Foto: Preben Friis-Hauge (nederst til venstre)  og ordfører i Nordsjøkommisjonens transportgruppe åpner møtet og presenterer overordnete synspunkter på TEN-T forslaget.

Alle foto er tatt av Julia Hanson ved Nord-Sveriges Europakontor.   

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kontakt

Direktør – Gunnar Selvik 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+32 (0) 460 94 1393

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Brussel

Nordic House, Brussel
Rue du Luxembourg 3 / 5
1000 Brussel

 

Oslo

Mesh, Oslo
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

 

© 2021 All rights reserved.