Mye å løse på klimatoppmøtet

Flere utfordringer gjenstår i forkant av klimatoppmøtet som begynner i Paris om noen få dager.

Det er en utbredt oppfatning om at det haster å gjennomføre klimatiltak, men selv om man kommer fram til en bindende avtale i Paris, vil det antakelig bli uenigheter om hvordan denne skal gjennomføres i praksis.

I tillegg er det positivt at et høyt antall land har sendt inn sine nasjonale indikative klimamål (INDC), men det er åpenbart at disse samlet sett ikke vil være tilstrekkelig for å nå målet om en global oppvarming på maksimum to grader.

Industriland versus utviklingsland
Noe som vil bli vektlagt i Paris er hvilken støtte industriland skal bidra med til utviklingsland for at man skal klare å gjennomføre klimatiltak her. Mange av disse landene er særlig sårbare for klimaendringer, og det er behov for støtte i form av finansiering, teknologi og kapasitetsoppbygging. Utfordringen blir å komme fram til hvor mye støtte man skal bidra med, og her kan industriland og utviklingsland stille seg svært ulikt.

Denne gangen vil det bli avgjørende om klimaavtalen skal være juridisk bindende eller ikke, da dette er noe man ikke har klart tidligere. I tillegg er det uklart hvilke deler av den nye avtalen som i så fall vil bli bindende, samt hvordan etterlevelsen av dette skal bli overvåket og sikret. Åpenhet og innsyn som en kontrollmekanisme vil også bli vektlagt, og dette kan komme i konflikt med fleksibiliteten som antakelig vil prege utviklingslandenes klimamål.