Munch-museet på frierføtter i Brussel

Konserveringsavdelingen ved Munch-museet i Oslo har vært i Brussel for å undersøke hvilke muligheter som finnes for europeisk og internasjonalt samarbeid. Osloregionens Europakontor la til rette for et omfattende besøksprogram.

Avdelingsdirektør for konservering Pedro Gaspar og konservator og forsker Irina Sandu ved Munch-museet tilbrakte tre møtedager i Brussel 20-22. mars. Konserveringsavdelingen har ansvaret for å bevare den enorme samlingen av Munchs verker, som består av en rekke ulike materialer og teknikker. Å bevare og forske på bevaring av disse verkene er deres viktigste oppgave.

Munch-museet flytter til et stort, nytt bygg i 2020 og samtidig skal hele organisasjonen utvides og bygges opp. Det nye Munch-museet i Bjørvika skal være et museum i verdensklasse, og internasjonalt arbeid vil være et nøkkelelement for å lykkes med de høye ambisjonene.

Forskning

I denne prosessen har konserveringsavdelingen en strategi hvor de ønsker å utvikle sitt europeiske og internasjonale samarbeid. Derfor tok de turen til Brussel for å undersøke hvilke muligheter som finnes i de ulike finansieringsordningene, bli kjent med EUs policy omkring konservering og møte mulige samarbeidspartnere innen feltet.

Munch-musseets enorme samling omfatter blant annet malerier, grafiske blad, tegninger, skulpturer, trykkblad og bøker. Store deler av denne samlingen har hittil ikke vært åpen for forskning. Museet er foreløpig ikke godkjent som en forskningsinstitusjon, og derfor er det begrenset hva man kan få av nasjonal støtte. Derfor vil EUs programmer være ekstra relevante da de kan delta i europeiske forskningsprosjekter.

Samarbeid

De tre dagene hadde et tett program hvor museet fikk møte representanter fra blant andre Europakommisjonen, EØS-midlene, Kreatrivt Europa, COST Association, Royal Museeum of Fine Arts og KIK-IRPA.

På programmet var det også et møte med professor Koen Janssens og konserveringsforsker Geert Van der Snickt ved Universitetet i Antwerpen, som jobber med konservering og forskning. Van der Snickt har tidligere jobbet med Munchs ”Skrik”, og her fikk Munch-museets representatner anledning til å diskutere det siste innen forskning og avanserte konserveringsteknikker.

Konservator og forsker Sandu mener dette var et veldig oppklarende møte som bidro til å kartlegge arbeidet som blir gjort innen forskning og konservering. Det er relativt få personer i verden som jobber med dette, og alle parter var enige om nytten av videre samarbeid for utveksle kompetanse og erfaringer.

Etter tre dager i Brussel ser Gaspar og Sandu en god start for en ny giv for museets internasjonale arbeid.

-Dette har vært en lærerik tur med et veldig godt program, sier avdelingsdirektør Gaspar.

Foto-Munch IIBilde: På besøk hos KIK-IRPA.

Tekst: Andreas Løhren