Mulighet for samarbeid med polske bykommuner

2. desember arrangerte KS webinar om muligheter til å inngå prosjektpartnerskap med polske bykommuner. Prosjektene blir finansiert av EØS-midlene, og er en del av EØS-programmet for lokal utvikling i Polen. 

EØS-programmet for lokal utvikling i Polen har som mål å styrke den sosioøkonomiske situasjonen i landet, med tiltak som støtter entreprenørskap, bidrar til effektivisering av offentlig forvaltning, bedrer luftkvaliteten og øker levestandarden for beboere i små og mellomstore byer. 54 polske byer deltar i programmet, og disse har laget utviklingsstrategier og implementeringsplaner som også fungerer som søknader for finansiering med EØS-midler.  

Finne norske donor-partnere 

Søknadsfristen var 30. oktober 2020, slik at man nå har begynt prosessen for å evaluere de ulike søknadene og velge ut de 15 beste for finansiering. Målet er at listen med de 15 utvalgte polske byene skal være klar i mars 2021, deretter kan man begynne prosessen med å finne norske partnere.  

Et krav i søknaden er at hver søker har satt av ca. 150 000 euro i sine budsjetter til potensielle partnere, i tillegg til at de må beskrive sine forventinger til en fremtidig partner.  

Eksempler på hvordan en norsk partner kan involveres: 

  • Samarbeide om å utvikle et nytt produkt, teknologi. 
  • Være rådgiver på et område med ekspertise. 
  • Kunnskapsutveksling. 
  • Studiebesøk til Norge og omvendt. 
  • Samarbeide om å arrangere workshops/konferanser. 

Her er tema for prosjektene: 

Miljø og energieffektivitet: avfallshåndtering, vannkvalitet, luftkvalitet, grønn infrastruktur, fornybar energi kilder. 

Sosiale utfordringer og utdanning: mennesker med spesielle behov og inkludering av disse, eldrepolitikk, yrkesopplæring, integrering, mental helse, ungdom, sosialboliger. 

Bærekraftig utvikling: Utvikle offentlige plasser, sykkelbruk, lokal økonomi, turisme, byplanlegging. 

Smart City: Utveksle erfaringer, IKT, digitalisering i transportsektoren,  

Kultur/Turisme: Utforske potensialet for kultur som kan bidra til bedre integrering og mer bærekraftig turisme.  

Offentlig forvaltning og sivilsamfunn: Hvordan fungerer samarbeidet med kommuner og fylker? Forsterke følelsen av lokal identitet. Samarbeid mellom byer og organisasjoner. 

Støtte for entreprenørskap: Hindre fraflytting fra mindre steder, spesielt blant unge.  

KS er programpartner, og mer informasjon finner du her