Styret

Styret for Osloregionens Europakontor skal iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser, forvalte og føre kontroll med foreningens økonomi, samt representere foreningen utad.

Osloregionens Europakontors styre valgt på årsmøtet 2020:

Styreleder:

Innlandet fylkeskommune: Anne-Marte Kolbjørnshus

Styremedlemmer:

Oslo kommune: Marte Ingul, nestleder

Viken fylkeskommune: Siv Henriette Jacobsen

Vestfold og Telemark fylkeskommune: Kåre Pettersen

Bærum kommune: Lisbeth Hammer Krog

Lillehammer kommune: Mizanur Rahaman

Universitetet i Sørøst-Norge: Jarle Tommy Bjerkholt

Varamedlemmer:

Innlandet fylkeskommune: Even Aleksander Hagen

Oslo kommune: Erna Ansnes

Viken fylkeskommune: Johan Edvard Grimstad

Innlandet fylkeskommune: Per-Gunnar Sveen

Lillestrøm kommune: Jørgen Vik

Lillehammer kommune: Johannes Wahl Gran

OsloMet: Anne Ullmann

______________________________________________________________________________

Møteplan for 2019-20 finner du her. 

Her finner du kalender over kommende og avholdte styremøter: