Styret

Styret for Osloregionens Europakontor skal iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser, forvalte og føre kontroll med foreningens økonomi, samt representere foreningen utad.

Osloregionens styre valgt på årsmøtet 2019:

Styreleder:

Oppland fk:
Anne-Marte Kolbjørnshus

Styremedlemmer:

Oslo kommune:

Marte Ingul, nestleder

Østfold fk:

Siv Henriette Jacobsen

Vestfold fk:

Kåre Pettersen

Kongsberg kommune:

Kari Anne Sand

Bærum kommune:

Lisbeth Hammer Krog

Universitetet i Sørøst-Norge

Jarle Tommy Bjerkholt

Vara:

Buskerud fk:

Roger Ryberg

Oslo kommune:

Erna Ansnes

Telemark fk:

Tone Elisabeth Berge Hansen

Hedmark fk:

Per-Gunnar Sveen

Hamar kommune:

Inga Borud

Lillestrøm kommune: 

Jørgen Vik

OsloMet:

Anne Ullmann

______________________________________________________________________________

Møteplan for 2019-20 finner du her. 

Her finner du kalender over kommende og avholdte styremøter: