Mindre matsvinn i EU innen 2030

EU-parlamentarikere i Komiteen for miljø, helse og mattrygghet (ENVI) har fremmet et forslag hvor målet er å halvere EUs samlede matavfall innen 2030.

Forslaget bygger på en rapport som inneholder flere tiltak som bør igangsettes for å nå dette målet.

Av en total på 88 millioner tonn i året, utgjør matsvinnet hos konsumentene majoriteten. Et viktig tiltak som rapporten fremmer er derfor å finne en løsning på konsumentenes forvirring ovenfor ”best før”-datoen på matvarer. Nasjonale myndigheter bør fokusere på å presisere betydningen av dette for konsumentene, herunder øke bevisstheten på holdbarheten til matvarer også etter ”best før”-datoen.

Det legges også til rette for åpne eksisterende restriksjoner på matvaredonasjon. Det bør også legges eksplisitt til rette for skatteletting på slike donasjoner.

Europaparlamentet vil stemme over forslaget på den neste plenumforsamlingen 15-18. mai.

Les pressemelding her: Proposals for cutting food waste

Rapport: Combating Food Waste: an opportunity for the EU to improve the resource-efficiency of the food supply chain

Tekst: Alv Øidvin