Kunnskap for å styrke regional utvikling

Ingrid Lundvall fra Akershus fylkeskommune har hospitert hos ORE i Brussel, noe hun mener har vært faglig utviklende.

I perioden 5 til 16. september har Lundvall hospitert hos Osloregionens Europakontor i Brussel. Hun jobber som rådgiver i Akershus fylkeskommune og er kontaktperson for fylkeskommunen i EU-programmet Interreg Sverige/Norge og regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus. I tillegg følger hun opp Romerike på næringsutvikling. Fylkeskommunen er aktiv på innovasjon, klima og energi og samfunnsutvikling generelt, noe som var bakgrunnen for at hun ville hospitere.

-Opprinnelig var det en annen hos oss som skulle reise, men hun sluttet i løpet av våren. Siden jeg tok over ansvaret for Interreg-programmet i Akershus i april, så jeg det som en god anledning for å ta en tur til EUs hovedstad, forteller Lundvall.

Rådgiveren hadde ett hovedmål for hospiteringsperioden; å bidra til å styrke arbeidet med regional innovasjon og utvikling i Akershus.

-Å øke sin egen kompetanse er én ting, men det er like viktig å sende ting hjem til kolleger. I Brüssel er det aktører, programmer og nettverk som kan være aktuelle for våre samarbeidspartnere, kommuner og kunnskapsmiljøer, sier Lundvall.

Delingskultur

Lundvall har i tiden før og underveis i hospiteringsoppholdet hatt tett kontakt med ORE og fått nyttige innspill. Hun var i Brussel under Sustainable Energy Week i juni, så hun hadde en viss idé om hva som ventet henne.

-Jeg tror det er viktig å danne seg et bilde på forhånd av hva man skal gjøre under hospiteringen og lage seg et godt og målrettet program. Samtidig er det viktig å være fleksibel og ha rom for å reflektere over hva man har opplevd og lært. Det dukker opp muligheter underveis, sier rådgiveren.

Lundvall mener det har vært et høydepunkt å være vitne til delingskulturen og nettverkene som finnes i Brussel.

-Det er lav terskel for å dele informasjon og tipse hverandre om ting på tvers av organisasjoner og nivåer. Det er både sosialt hyggelig og faglig utviklende, forteller Lundvall.

Rådgiveren i Akershus fylkeskommune har klare råd til andre som kan tenke seg å hospitere hos ORE i Brussel; ikke vær redd for å ta kontakt med folk!

-Folk er forskjellige, men det er lurt å ta litt initiativ. Vær interessert i tematikk på forhånd. Man trenger ikke å være EU-ekspert for å hospitere, men det er greit å være interessert, sier Lundvall.

Tekst: Andreas Løhren