Kulturarv og konservering i Brussel

Et viktig formål med oppholdet har vært å bli bedre kjent med EUs tanker om formidling og forvaltning av kulturarv, sier hospitant Sigrun Myrmellem i Oslo kommune.

I perioden 29. april til 10. mai har spesialkonsulent i Oslo kommune Sigrun Myrmellem hospitert hos Osloregionens Europakontor i Brussel. Myrmellem jobber til daglig med forvaltning av rådhusbygningen, spesielt innenfor kunstfeltet, konservering og formidling.

-Jeg jobber blant annet med offentlige anskaffelser til rådhuset, og det kan være hva som helst. For eksempel rammeavtale for murer, forteller Myrmellem.

Et viktig formål med hospiteringen har vært å bli bedre kjent med EUs tanker om formidling og forvaltning av kulturarv, spesielt kulturarv som er i aktiv bruk.

-Jeg er opptatt av universell utforming og hvordan man kan tilrettelegge omvisninger for funksjonshemmede i vernede bygninger, noe som EU har retningslinjer for. Digitalisering er også sentralt – hvordan kan vi gjøre noe tilgjengelig for et publikum som normalt ikke besøker rådhuset? EUs initiativer om grønne offentlige anskaffelser er også noe jeg ønsker å lære mer om, sier hospitanten.

Variert program

I løpet av hospiteringsoppholdet har det vært en rekke spennende møter med fagpersoner, blant annet med miljøråd Hege Olbergsveen og næringsråd Einar Døssland ved Norges delegasjon til EU.

-Jeg har vært på studiebesøk hos Parlamentarium for å se hvordan de jobber med universell utforming og formidling. Ellers har jeg deltatt på et internasjonalt seminar om kulturarv i Mechelen og vårt på åpen dag i EUs institusjoner. Et artig høydepunkt var å besøke The Royal Manufacturers De Wit som er et ærverdig gammelt veveri og familiebedrift som har spesialisert seg på konservering av gamle billedvev. Dette er interessant for rådhuset da vi har mange gamle veggtepper, sier Myrmellem.

Hospitanten synes prosessen fra søknad til hospitering var ukomplisert.

-Jeg fikk god hjelp av sekretariatet med tilrettelegging og tips til kontaktpersoner. Det var veldig nyttig og jeg føler meg godt ivaretatt av kontoret, sier Myrmellem.

Spesialkonsulenten fra Oslo kommune mener det er mange spennende aktiviteter i Brussel også utenom det faglige.

-Jazzmiljøet i byen er spennende, og Brussel er et eldorado hvis man er glad i sjømat, sier hospitanten.

Myrmellem har gode råd til dem som vurderer å søke hospitering i Europas hovedstad:

-Det er lurt å ikke ha et for stramt program, men en litt åpen kalender som gjør at man kan bli med på aktiviteter som dukker opp underveis. Ikke gå i fella og tenke kun på EU, men også benytte seg av Brussel og regionen. De har mye å bidra med, sier Myrmellem.