Korona-forsinkelser i EUs Green Deal

I forbindelse med korona-krisen er Europakommisjonen i gang med en gjennomgang av arbeidsprogrammet for 2020. Det betyr trolig forsinkelser for enkelte initiativer i Green Deal. 

Selv om det meste av klimapolitikken går som planlagt er det noen initiativer i EUs Green Deal som var planlagt for 2020 som muligens blir utsatt. Det er initiativer som regnes som mindre essensielle og som kan utsettes en stund.  Det forventes at Kommisjonen presenterer et oppdatert arbeidsprogram 29. april. 

EURACTIV publiserte 16. april informasjon fra et lekket dokument som deler Green Deal-initiativene inn i tre kategorier:  

 • Det Kommisjonen vil gjennomføre som planlagt 
 • Det som kan utsettes om nødvendig 
 • Hva som trolig allerede blir utsatt 

En oversikt over de viktigste initiativene følger under.  

Dette gjennomføres trolig som planlagt 

 • Forslag om rammeverk som skal legge til rette for bærekraftige investeringer (tredje kvartal 2020) 
 • Etablering av nye klimamål for 2030 til 50-55% reduksjon av klimautslipp (tredje kvartal 2020) 
 • Renovasjonsbølgen som omhandler tiltak for energieffektivisering i bygg anses som et nøkkelelement for å stimulere økonomisk aktivitet (tredje kvartal 2020) 

Dette kan bli utsatt 

 • 2030 strategien for biologisk mangfold og landbruksstrategien Farm to fork (planlagt for april 2020) 
 • Klimapakten (planlagt for tredje kvartal 2020) skulle komme før COP 26 i Glasgow, som nå er utsatt.  
 • Strategi for integrasjon i smartsektor  
 • Strategi for fornybar energi offshore  
 • Strategi for bærekraftig og smart mobilitet  
 • Strategi for bærekraftig bruk av kjemikalier  

Blir trolig utsatt til 2021  

 • Klimatilpasningsstrategien  
 • Skogsstrategien 
 • Strategi for å styrke forbrukerne i den grønne omstillingen  
 • To drivstoff-initiativer for den maritime sektor og ett for luftfartøy.  

Har du spørsmål om European Green Deal? Kontakt EU-rådgivere Ingvild Jacobsen eller Solveig Standal Skåravik: ingvild@osloregion.org/solveig@osloregion.org