Kom til orde i Europa

Europakommisjonen har offentliggjort en kalender over planlagte åpne høringer i 2016-2017.

I oversikten finner man blant annet høringer hvor Europeisk institutt for innovasjon og teknologi og EU-programmene Horizon2020, Erasmus+ og EUs program for sysselsetting og sosial innovasjon (EaSI) skal evalueres.

Kalenderen finner du her.