Klimatoppmøtet er igang

I dag gikk startskuddet for COP21, som er det 21. møtet under FNs klimakonvensjon. Dette er første gang man har fått samtlige land til å delta og forplikte seg til utslippskutt.

Flere enn 40.000 mennesker fra 196 land deltar i Paris, hvor verdens nasjonale ledere skal uttale seg om sitt standpunkt. Disse skal jobbe ut ifra en 55 sider langt utkast, som er et resultat av flere måneders forberedelser i forkant av møtet.

EU ønsker at møtet munner ut i et langsiktig, bindende og globalt klimamål. Det er også viktig at partene i Paris blir enige om en avtale som støtter de mest sårbare landene i verden, med blant annet økonomisk og teknologisk støtte. Norge inngikk blant annet i dag et samarbeid om avskoging med Colombia og Brasil.

Uansett hvilken avtale partene blir enige om i Paris, vil den ikke være tilstrekkelig for å begrense den globale oppvarmingen til maksimum to grader innen 2100. Det er likevel et svært viktig møte, og FNs klimasjef Christina Figueres, har uttalt at dette vil være begynnelsen på en lang reise som begynner i 2020 for å kutte i utslippene. Kanskje man klarer å begrense oppvarmingen til tre grader, som uansett vil være bedre enn en oppvarming på fire-fem grader, som er scenarioet dersom ingenting blir gjort.