Kultur og kulturarv

EU vil bevare den europeiske kulturarven og gjøre den tilgjengelig for alle, og samtidig fremme kulturelle og kreative næringer gjennom ulike virkemidler.

Her finner du informasjon om EUs politikk og virkemidler på kultur- og kulturarvsfeltet. Osloregionens Europakontor er aktive på de områdene som er prioritert av våre medlemmer: kommuner, fylkeskommuner og FoU-institusjoner på Østlandet.

Eksempler på hva våre medlemmer er opptatt av:

  • Bruk av ny teknologi og digitale verktøy for å formidle kunst og kulturarv
  • Kultur og kulturarv som del av god stedsutvikling
  • Kulturminner, arkeologi og formidling av felles europeisk kulturarv
  • Kultur, design og bærekraft (produktdesign)
  • Utvikling av filmlokasjoner

 

Programmet Kreativt Europa

Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene og har et budsjett på 1,46 milliarder euro i perioden 2014-2020. Programmet støtter prosjekter som gis en merverdi ved at de gjennomføres i en europeisk ramme og gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum.

EØS-midler

Kultursamarbeid i EØS-midlene skal bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa, og styrke det europeiske kulturfeltet med særlig fokus på kulturelt entreprenørskap. EØS-midlene går også til kulturarvprosjekter som bidrar til lokal og regional utvikling i Europa.

Det europeiske kulturarvåret 2018

2018 er Det europeiske året for kulturarv, som også markeres i Norge. Medlemmer i Osloregionens Europakontor har også valgt å løfte sin kulturarv for å vise at «typisk norsk er ikke bare norsk» Østfold fylkeskommune har blant annet o en serie arrangementer gjennom hele året: https://kulturarv2018.no

Kultur inngår også i følgende politikkområder i EU:

  • Utdanning
  • Forskning
  • IKT og digital agenda
  • Sosialpolitikk
  • Regional utvikling

Les mer om EUs politikk og initiativer på kulturfeltet her.

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

Skjermbilde 2018-03-05 kl. 15.01.03

Kontakt

Astrid Bjerke
Nestleder / Kultur og kulturarv

astrid@osloregion.org
+47 920 93 518