Ingvild er vår nye kollega

Den 15. oktober begynte Ingvild Jacobsen i ny stilling som EU-rådgiver for klima, miljø og energi ved Osloregionens Europakontor i Brussel.

Ingvild er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo og University College London, og har tidligere jobbet i Brussel i 2015-2016 som trainee ved den norske ambassaden til Belgia og i sekretariatet for EØS-midlene (FMO).

Ingvild har jobbet i litt over to år som rådgiver i internasjonal seksjon i Kulturrådet i Oslo som nasjonalt kontaktpunkt for EUs kulturprogram Kreativt Europa. Hun jobbet også med EØS-midlene og var blant annet landansvarlig for kulturprogrammene i Tsjekkia og Litauen.

Siden høsten 2018 har Ingvild igjen vært basert i Brussel og jobbet frilans med forskjellige prosjekter. Blant annet jobbet hun for Buskerud fylkeskommune som prosjektleder for deres samarbeid med det tverrfaglige kunstsenteret BOZAR i rammen av Europeisk Mobilitetsuke. Sammen med regionale og nasjonale aktører i Norge produserte prosjektet konferansen ”Human Explorer” om autonomi, bærekraftig transport og byutvikling, som fant sted på BOZAR den 17.-19. september i år. Ingvild bidro også til å søke om midler fra Erasmus+ til et ungdomspolitisk møte om regional transport og bærekraft i rammen av Human Explorer, og ledet også dette delprosjektet da det fikk tilskudd fra EU. 

-Jeg er veldig motivert og glad for å få muligheten til å jobbe med det grønne skiftet for Osloregionens Europakontor i en tid der dette blir en enda større prioritet i de nye regionene. I lys av at 65 prosent av målsetningene i FNs bærekraftsmål skal være avhengig av samhandling med, og tiltak på regionalt og lokalt nivå, er jeg overbevist om hvor viktig det er å koble sammen norske og europeiske aktører i nye partnerskap for å nå bærekraftsmålene for 2030, sier Ingvild.

Sekretariatet i Osloregionens Europakontor er svært glade for å ha fått Ingvild med på laget for å styrke innsatsen for en grønnere fremtid!

Foto: EU-rådgiver for klima, miljø og energi Ingvild Jacobsen