Medlemmer

Osloregionens Europakontor representerer interessene til kontorets 17 medlemmer i Brussel. Medlemmene våre er fylkeskommuner, kommuner og universiteter på Østlandet.

Asker kommune

Asker kommune er nytt medlem fra 1. januar 2021, og ligger i Viken fylkeskommune. Asker deltar i ulike sammenhenger som medlem eller part i internasjonale nettverk og prosjekter for å dele erfaringer og få ny kunnskap i arbeidet med å videreutvikle kommunens tjenestetilbud. Spesielt gjennom kommunens arbeid med implementering av FNs bærekraftsmål, deltar de i internasjonale organisasjoner og nettverk. Temaer de jobber særlig med foruten bærekraft, er digitalisering, innovasjon, innbyggermedvirkning, transport og klima.

Bærum kommune

Bærum er en kommune i Viken fylkeskommune, og er med sine 122.000 innbyggere Norges femte største kommune. Områder hvor Bærum jobber internasjonalt inkluderer blant annet klima, tjenestedesign, kultur, utdanning og ungdom.

Drammen kommune

Drammen ligger i Viken fylkeskommune, og er med sine 68.000 innbyggere en av Norges største byer og en by i vekst. Drammen jobber med internasjonale prosjekter knyttet til blant annet utdanning og folkehelse. Et satsingsområde er psykisk helse blant barn og unge med innvandrerbakgrunn.

Elverum kommune

Elverum er en bykommune som ligger i Innlandet fylkeskommune, og grenser mot kommunene Åmot, Trysil, Våler og Løten. Elverum har tradisjoner for internasjonalt arbeid, hovedsakelig internasjonalt humanitært arbeid  overfor Namibia. Kommunen har en egen strategisk plan for det internasjonale arbeidet med fem fokusområder:
1. Internasjonalisering og endring i Elverum. 2. Elverum og internasjonalt solidaritets- og hjelpearbeid. 3. Elverum kommune og nordisk samarbeid. 4. Elverum – EØS-avtalen, EU og Europa. 5. Rekruttering, utdanning og integrering.

Flesberg kommune

Flesberg er en del av Kongsberg-regionen i Viken fylke. Omtrent 2700 mennesker bor i Flesberg, hvor tømmer og jordbruk er de viktigste industriene. Fjellområdene i kommunen er populære hytteområder med gode muligheter for vintersport.

Hamar kommune

Hamar kommune er Innlandet fylkeskommunes administrative senter og er involvert i flere europeiske prosjekter. Kommunen har en sterk næringsklynge innen VR/AR-teknologi og gaming, og hvert år finner konferansen Nordic VR Forum sted i Hamar kulturhus. Landbruk og treindustri er også viktige næringer. Ellers er kommunen opptatt av å jobbe internasjonalt innen områder som tjenestedesign, borgerdialog, velferdsteknologi og digital undervisning i skolen.

Innlandet fylkeskommune

Innlandet fylkeskommune består av de tidligere fylkene Hedmark og Oppland og er Norges største skogfylke. Innlandet engasjerer seg i europeiske nettverk og prosjekter med mål om styrke nærings- og samfunnslivet. Fylket deltar i flere av EUs rammeprogram, blant annet Horisont 2020, Erasmus+ og Kreativt Europa. Områder Innlandet jobber med internasjonalt er blant annet bioøkonomi, reiseliv, cyber- og informasjonssikkerhet og spillteknologi.

Kongsberg kommune

Kongsberg ligger i Viken fylke og har et sterkt og internasjonalt industri- og teknologimiljø. Kommunen ønsker å delta i europeiske prosjekter for å styrke blant annet industri, opplevelsesnæringen, digitalisering og regional næringsutvikling.

Lillehammer kommune

Lillehammer kommune ligger i Innlandet fylke, og er opptatt av temaer som miljø og klima og å implementere FNs bærekraftmål. I tillegg jobber kommunen mye med digitalisering og hvordan bli en smart by.

Lillestrøm kommune

Lillestrøm er en bykommune i Viken fylke. Kommunen deltar aktivt i Erasmus+ prosjekter og er ellers opptatt av å delta i prosjekter knyttet til digitalisering og velferdsteknologi.

Løten kommune

Innlandskommunen Løten er Edvard Munchs fødested og utgjør en del av reiselivssatsingen ”Munchs nordlige rute” hvor man ønsker å satse på tilknytningen til kunstneren. Ellers har kommunen en egen plan for klima og energi hvor det skal utarbeides et årlig klimaregnskap.

Foto: Mattias Müller / OsloMetFoto: Mattias Müller / OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet - storbyuniversitetet har nærmere 22.000 studenter og over 100 forskningsgrupper. Universitetet deltar aktivt i europeiske forskningsprogrammer, og EUs rammeprogram er viktig for å nå forskningsstrategiske mål.

Ringsaker kommune

Ringsaker er den største kommunen i Innlandet fylke og er opptatt av å samarbeide internasjonalt med temaer som byutvikling, folkehelse og matproduksjon.

Stange kommune

Stange er en stor landbrukskommune i Innlandet fylke. Kommunen ønsker å utvikle EU-prosjekter innen områder som digitalisering og integrering.

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune består av tidligere Telemark fylke og det meste av tidligere Vestfold fylke. Fylkeskommunen har blant annet fokus på FNs bærekraftsmål, verdiskapning gjennom grønn omstilling, utdanning og kulturarv i sitt internasjonale arbeid.

Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune består av det som tidligere var fylkene Akershus, Buskerud og Østfold. Til sammen har Viken 1,2 millioner innbyggere – nær en fjerdedel av Norges befolkning.

Viken jobber aktivt internasjonalt og søker gode ideer og løsninger på samfunnsutfordringer gjennom å delta i europeiske prosjekter. Det internasjonale arbeidet i Viken får sin egen strategi i 2021.

Viken jobber med mange temaer internasjonalt, blant annet; FNs bærekraftmål, utdanning og kompetanseheving, Erasmus+, idrett og friluftsliv (Erasmus+), fremtidens kompetanse, kultur og Kreativt Europa, klynge-utvikling, transport (STRING og Scandria Alliance), psykisk helse, klima og miljø, folkehelse, digitalisering og datadrevet entreprenørskap.

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Kontakt

Direktør – Gunnar Selvik 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+32 (0) 460 94 1393

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Brussel

Nordic House
Rue du Luxembourg 3 / 5
1000 Brussels

 

Oslo

Mesh
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

 

© 2021 All rights reserved.