Hvordan organiserer Osloregionens Europakontor arbeidet under koronautbruddet?

Osloregionens Europakontor blir som alle andre sterkt påvirket av koronaviruset, men vi gjør vårt aller beste for å holde virksomheten i gang. Det er viktig å understreke at internasjonalt samarbeid nå er viktigere enn noen gang – vi er alle avhengige av hverandre for å finne de beste løsningene! 

I likhet med de fleste andre, har sekretariatet nå hjemmekontor, både i Brussel og i Norge, og vi organiserer internmøter elektronisk. 

En rekke planlagte aktiviteter er avlyst eller utsatt denne våren, men kontoret arbeider med å gjennomføre enkelte møter og aktiviteter på alternative måter. Forestående kontaktgruppemøter og styremøter vil avholdes digitalt. 

Ellers følger vi nøye med på hva som skjer i EU – både tiltak som følge av koronaviruset og andre relevante politikkområder. Brussel har fortsatt en tettpakket agenda!  

Vi vil jevnlig gi våre medlemmer nyheter og oppdateringer gjennom nyhetsbrev, sosiale medier og andre kanaler.  

Vårt motto er å holde hjulene i gang til det beste for våre medlemmer! 

Oppdatert aktivtetsoversikt finnes her. 

Hilsen alle i sekretariatet i Osloregionens Europakontor.