Hvilke aktiviteter har vi hatt i 2019? Se oversikt!

Året er snart omme og Europakontoret kan se tilbake på et svært innholdsrikt 2019.  

Kontoret har hatt flere enn 20 store og små studiebesøk og vi har hatt 8 hospitanter fra 4 ulike medlemmer.  I tillegg har vi arrangert en rekke møter, seminarer og workshops. Kontoret har også deltatt aktivt i flere av EUs ”uker” – blant annet EU Green Week, European Sustainable Energy Week og European Week of Regions and Cities. Her har vi bl a synliggjort Oslo som europeisk miljøhovedstad og vist Buskeruds satsing på autonome kjøretøy. Ellers har kontoret kontinuerlig overvåket relevante deler av EUs politikkområder og formidlet informasjon til medlemmer, både via bestilte policydokumenter, foredrag og nyhetsbrev. 

Vi satser på et minst like innholdsrikt år i 2020! 

En fullstendig oversikt over årets aktiviteter finner du her.

Foto øverst: Oslo kommune deltok i et rundebords arrangement under European Sustainable Energy Week.

Foto: Buskerud fylkeskommune, i samarbeid med kunstsenteret BOZAR, arrangerte konferansen ”Human Explorer” 17.  og 19. september i Brussel. Her var målet å samle aktører innen teknologi, industri, forskning, design og politikk fra både Osloregionen, Belgia, Europa og EU-institusjonene for å diskutere fremtidens mobilitetsløsninger.
Foto: Kommunikasjonsansvarlig Marianne Alfsen i sekretariatet til Oslo europeisk miljøhovedstad under European Week of Regions and Cities i Brussel.
Foto: Den 11. april arrangerte Akershus fylkeskommune, Baden-Württemberg og Osloregionens Europakontor en vellykket debatt i Brussel om hydrogen og brenselcelleteknologi. Her fikk vi høre om bransjens spennende flaggskip-prosjekter, og sentrale aktører i energisektoren debatterte fremtidens behov for hydrogenteknologi.